Gebruiksvoorwaarden en aankoopvoorwaarden

Crowdfarming is een productiemodel voor landbouw, bijenteelt, veeteelt en visserij dat direct contact tussen producenten en consumenten bevordert, waardoor de eersten hun oogst kunnen plannen en de laatstgenoemden kunnen profiteren van volledige transparantie over de oorsprong van het voedsel dat ze consumeren en de manier waarop het wordt geproduceerd. De communicatie op onze website is heel persoonlijk. Onze advocaten zijn echter formeler dan wij en hebben ons ervan overtuigd dat dit contract op een meer officiële toon moet worden geschreven.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN AANKOOPVOORWAARDEN www.crowdfarming.com

1. INTRODUCTIE

Deze Algemene Voorwaarden (samen met elk hierin genoemd document) beschrijven de voorwaarden voor het gebruik van en de aankoop van producten via deze website (www.crowdfarming.com); hierna de “Voorwaarden”. Lees deze Voorwaarden, ons Cookie- en privacybeleid (samen het "Gegevensbeschermingsbeleid") zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken of er een bestelling op te plaatsen, stemt u in met deze Voorwaarden en ons Gegevensbeschermingsbeleid. Als u niet akkoord gaat met alle Voorwaarden en het Gegevensbeschermingbeleid, dient u deze website niet te gebruiken.  

Tenzij anders aangegeven zullen aankopen op deze website bestaan uit producten (of oogst) en rechten op bepaalde gedetailleerde diensten (toekenning van een productie-eenheid, ontvangst van de foto, enz.). Deze aankopen worden gereguleerd door het "Crowdfarming Contract" dat speciale voorwaarden bevat die geschikt zijn voor dit model. 

U kunt ons elke vraag met betrekking tot ons Crowdfarming Contract, de Voorwaarden en het Gegevensbeschermingsbeleid sturen via een van onze contactkanalen.

De Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden is een vertaling van de Spaanse versie opgesteld door het Crowdfarming-team. Houd er rekening mee dat deze alleen informatief is. Daarom is in geval van conflict de Spaanse versie de enige rechtsgeldige versie.

2. ONZE GEGEVENS

De verkoop van producten via deze website wordt uitgevoerd onder de naam Crowdfarming door CROWDFARMING, SL., een Spaans bedrijf met statutaire zetel voor kennisgevingen op calle de Vallehermoso 59, 28015 Madrid met BTW-nummer (NIF) B87952651 en e-mailadres hello@crowdfarming.com

Alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar wordt gesteld via de Crowdfarming-website, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en gegevenscompilaties, is eigendom van Crowdfarming of haar leveranciers van content en wordt beschermd door internationale copyright-, auteursrecht-  en databankwetgeving. De compilatie van alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar wordt gesteld via deze website is het exclusieve eigendom van Crowdfarming en wordt beschermd door de Spaanse en internationale auteursrecht-  en databankwetgeving.

U mag delen van de inhoud van Crowdfarming niet extraheren en/of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In het bijzonder mag u geen gebruik maken van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens om (eenmalig of vaak) substantiële delen van de inhoud van Crowdfarming te extraheren voor hergebruik, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag ook geen eigen database maken en/of publiceren die substantiële delen van Crowdfarming bevat (bijvoorbeeld onze prijzen en productvermeldingen) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4. HANDELSMERKEN

Crowdfarming is een geregistreerd handelsmerk van CROWDFARMING SL. Bovendien zijn afbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en servicenamen die zijn opgenomen in of beschikbaar worden gesteld via de Crowdfarming-website handelsmerken of handelsmerken van Crowdfarming. De handelsmerken en handelsstijl van Crowdfarming mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van Crowdfarming zijn, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten of op een manier die Crowdfarming in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van Crowdfarming en die verschijnen of beschikbaar zijn op de Crowdfarming-website, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door Crowdfarming.

5. UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN AAN DEZE WEBSITE

De informatie of persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met het Gegevensbeschermingsbeleid. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van dergelijke informatie en details en bevestigt u dat alle informatie of details die u ons heeft verstrekt waar en nauwkeurig zijn. 

Als u de Crowdfarming-website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer en apparaten, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving stemt u ermee in verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U dient alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig wordt bewaard en dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u enige reden heeft om aan te nemen dat uw wachtwoord bij iemand anders bekend is geworden, of als het wachtwoord wordt of waarschijnlijk wordt op ongeoorloofde wijze gebruikt. 

We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen of inhoud te verwijderen of te bewerken als u de toepasselijke wetgeving, deze Voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden, richtlijnen of beleid schendt.

6. BEOORDELINGEN, OPMERKINGEN, COMMUNICATIE EN ANDERE INHOUD

Gebruikers van de Crowdfarming-website kunnen beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud plaatsen; communicatie verzenden; en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is en niet bestaan uit of bevatten softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam". U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van enige inhoud. We behouden ons het recht voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken. Als u van mening bent dat enige inhoud op Crowdfarming een lasterlijke verklaring bevat, of dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden door een item of informatie die beschikbaar is op de Crowdfarming-website, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar het adres hello@crowdfarming.com met vermelding van de informatie die u nodig acht om de inbreuk te bewijzen.

Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u: (a) Crowdfarming niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig sublicentieerbare en overdraagbare rechten om deze te gebruiken, reproduceren, wijzigen en aan te passen, publiceren, vertalen, afgeleide werkt van, verspreidt en toont dergelijke inhoud over de hele wereld in alle media; en (b) Crowdfarming, zijn sublicentiehouders en overnemers het recht om de naam te gebruiken die u indient in verband met dergelijke inhoud, als ze daarvoor kiezen. Op grond van deze bepaling worden geen morele rechten toegekend.

U stemt ermee in dat de rechten die u hierboven verleent onherroepelijk zijn gedurende de gehele periode van bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten in verband met dergelijke inhoud en materiaal. U stemt ermee in om op ons verzoek alle verdere handelingen te verrichten die nodig zijn om een van de bovenstaande rechten die u aan Crowdfarming hebt verleend, te perfectioneren, inclusief de uitvoering van akten en documenten.

U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat, op de datum waarop de inhoud of het materiaal is gepost: (i) de inhoud en het materiaal juist zijn; en (ii) het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u levert niet in strijd is met toepasselijke beleidsregels of richtlijnen en geen persoon of entiteit schade zal berokkenen (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U stemt ermee in om Crowdfarming schadeloos te stellen alle vorderingen van een derde partij tegen Crowdfarming, die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud en het materiaal dat u aanlevert.

7. DIVERSEN

Naast Crowdfarming bewerken ook andere partijen dan Crowdfarming content en bieden ze hun producten aan op de website van Crowdfarming. Daarnaast bieden we links naar de sites van gelieerde bedrijven en bepaalde andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en geven geen garantie voor het aanbod van deze bedrijven of personen of de inhoud van hun websites. Crowdfarming aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de inhoud van al deze of andere derden. U kunt zien wanneer een derde partij bij uw transacties betrokken is en we kunnen uw informatie met betrekking tot die transacties met die derde partij delen. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen.

8. ROL VAN CROWDFARMING

Crowdfarming stelt externe verkopers (de producenten) in staat om hun producten (of oogst) op de Crowdfarming-website te plaatsen en te verkopen. Terwijl Crowdfarming helpt bij het faciliteren van transacties die worden uitgevoerd op de Crowdfarming-website, is Crowdfarming noch de koper, noch de verkoper van de artikelen van de verkoper. Crowdfarming biedt verkopers en kopers een plek om zich te informeren, transacties af te ronden en aan hun specifieke verplichtingen te voldoen. Dienovereenkomstig is het contract dat wordt gevormd bij de voltooiing van een verkoop voor deze producten van derden uitsluitend tussen koper en verkoper. Crowdfarming is geen partij bij dit contract en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt, noch is het de agent van de verkoper. De verkoper is verantwoordelijk voor de verkoop van de producten en voor het afhandelen van eventuele claims van de koper of enige andere kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met het contract tussen de koper en de verkoper. Desalniettemin, omdat Crowdfarming wil dat de koper een veilige koopervaring heeft, garandeert Crowdfarming alle rechten die de koper kan hebben op grond van contractuele of wettelijke bepalingen. 

9. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Door gebruik te maken van deze website en/of door er een bestelling op te plaatsen, stemt u ermee in:

ik. Om deze website uitsluitend te gebruiken voor legitieme vragen of bestellingen.

ii. Geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen te doen. Indien wij redelijkerwijs van oordeel zijn dat een dergelijke bestelling is gedaan, hebben wij het recht om de bestelling te annuleren en de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen.

iii. Om correcte en nauwkeurige e-mail, postadres en/of andere contactgegevens te verstrekken en te erkennen dat we deze gegevens kunnen gebruiken om indien nodig contact met u op te nemen (zie ons Gegevensbeschermingbeleid). Als u ons niet alle informatie geeft die we nodig hebben, kunnen we uw bestelling niet voltooien. 

Door een bestelling te plaatsen via deze website, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en in staat bent om juridisch bindende contracten aan te gaan.

10. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

Artikelen die op deze website worden aangeboden, zijn alleen beschikbaar voor levering aan een lijst met gedefinieerde landen die u tijdens het aankoopproces kunt selecteren.

11. EEN BESTELLING PLAATSEN

Om een bestelling te plaatsen, moet u het online aankoopproces volgen en de betaling uitvoeren voor de artikelen die u hebt geselecteerd. Hierna ontvangt u van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat uw bestelling is verzonden (de “Orderbevestiging”). 

12. TECHNISCHE MIDDELEN OM FOUTEN TE CORRIGEREN

Als u een fout ontdekt in uw persoonlijke gegevens bij het registreren als nieuwe gebruiker van deze website, kunt u dit corrigeren in de sectie "Mijn account".

In ieder geval kunt u eventuele fouten met betrekking tot persoonlijke gegevens die tijdens het aankoopproces zijn geregistreerd corrigeren door contact met ons op te nemen via het e-mailadres hello@crowdfarming.com. U kunt uw recht op rectificatie, zoals beschreven in ons privacybeleid, ook uitoefenen met hetzelfde e-mailadres.

Deze website geeft bevestigingsvensters weer in verschillende secties van het aankoopproces om te voorkomen dat de bestelling wordt voortgezet als de gegevens in deze secties onjuist zijn verstrekt. Bovendien geeft deze website details over alle artikelen die u tijdens het aankoopproces aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, zodat u de bestelgegevens kunt wijzigen voordat u de betaling uitvoert.

Als u een fout in uw bestelling ontdekt nadat u het betalingsproces hebt voltooid, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen door een e-mail te schrijven naar het eerder genoemde adres om de fout te herstellen. 

13. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Externe verkopers (producenten) kunnen problemen ondervinden met betrekking tot de oogst of productlevering. In het geval dat de externe verkoper (producent) zijn/haar verplichtingen niet kon nakomen, zullen wij u het door u betaalde bedrag terugbetalen.

Externe verkopers (producenten) telen producten die variëren afhankelijk van het jaar en het seizoen. Het huidige aanbod is beschikbaar op de website van Crowdfarming en kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

14. LEVERING

Tenzij anders vermeld coördineert Crowdfarming de verzendingen van externe verkopers (producenten) naar het adres dat u ons hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. 

De leveringsdatum die op het moment dat u de bestelling plaatst, is indicatief en hangt af van het feit of de derde partij (producent) in staat is om de bestellingen op tijd klaar te maken. Aangezien bestellingen voedingsproducten bevatten, is het zeer waarschijnlijk dat natuurlijke factoren deze leveringsdatum kunnen wijzigen. De leveringsdatum kan niet worden beschouwd als een contractuele verbintenis.  

Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt "levering" of "afgeleverd" voltooid geacht wanneer u of een door u aangewezen derde de producten fysiek in bezit krijgt, hetgeen wordt bevestigd door ondertekening van de ontvangstbevestiging op de overeengekomen Verzendingsadres.

Zodra de externe verkoper alle bestellingen heeft voorbereid, kunnen de verzendtijden ook variëren als gevolg van factoren buiten onze controle (bijv. regen, mist, wind of andere weersomstandigheden en niet-weersomstandigheden die de koerier kunnen vertragen), wat kan leiden tot relevante vertragingen in verzending en die geen rechtvaardiging vormen voor bestraffing of voor het civielrechtelijk aansprakelijk stellen van Crowdfarming op contractuele en niet-contractuele gronden.

Bovendien kunnen we elke door u geplaatste bestelling annuleren als er objectieve omstandigheden zijn die de voorbereiding en verzending binnen een redelijke termijn belemmeren. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van deze plotselinge onmogelijkheid. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder extra kosten op een later tijdstip klaar te laten maken en te verzenden. 

Externe verkopers (producenten) en Crowdfarming zullen het meest geschikte transportbedrijf gebruiken voor de verzending van uw bestelling. Deze aanbieders van transportdiensten zijn geïntegreerd in onze systemen en passen zich aan het schema van externe verkopers (producenten) aan voor het voorbereiden van bestellingen. Om deze reden accepteren we geen levering via een andere koerier die u kunt inhuren, zelfs niet als deze van hetzelfde transportbedrijf is als degene die we gebruiken. We hebben ook het recht om de koerier op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Bij levering mag u of de persoon die de bestelling ontvangt op het adres dat tijdens het aankoopproces is aangegeven het ontvangstbewijs (“Proof Of Delivery” of “POD”) niet ondertekenen voordat u heeft gecontroleerd of de dozen, pallets of verpakkingen zijn gesloten, niet zijn eerder geopend en dat er geen doos ontbreekt in de bestelling. Als er dozen of pallets ontbreken, of als er al een is geopend, meld de strijdigheid dan in detail aan de koerier en bewaar een kopie van de non-conformiteitsverklaring met de registratie van het incident, en geef het probleem onmiddellijk door aan Crowdfarming via de volgende e-mail adres:hello@crowdfarming.com met foto's van de non-conformiteitsverklaring en van de staat van de zending. De goederen moeten worden bewaard in dezelfde staat waarin ze zijn ontvangen (d.w.z. niet geopend of geconsumeerd) totdat er een schriftelijke kennisgeving is ontvangen van Crowdfarming waarin wordt beschreven wat u verder moet doen. 

Als u de leveringsbon ondertekent zonder de non-conformiteit ervan in het leveringsbewijs te vermelden, accepteren wij geen claims met betrekking tot manifeste gebreken. 

Als u een levering ontvangt zonder zichtbare gebreken, maar producten blijken niet geschikt voor consumptie, dat wil zeggen met verborgen gebreken, dan moet u dit incident zo snel mogelijk (en altijd binnen 14 dagen na de levering) melden aan Crowdfarming via het volgende e-mailadres: hello@crowdfarming.com met foto's van de producten en een gedetailleerde uitleg van uw claim. 

15. LEVERING ONMOGELIJK

Als we uw bestelling niet kunnen bezorgen, zullen we proberen een veilige plek te vinden om deze op te slaan. Als we geen veilige plek kunnen vinden, wordt uw bestelling naar het magazijn van de koerier gestuurd.

Mocht u niet op het afgesproken tijdstip op het afleveradres kunnen zijn, neem dan contact op met de vervoerder om een nieuwe afleverdatum af te spreken. Als uw bestelling, om redenen die niet aan ons kunnen worden toegeschreven, niet is geleverd binnen 15 dagen nadat deze klaar was voor levering, gaan we ervan uit dat u het contract wilt herroepen en wordt dit als beëindigd beschouwd. Als gevolg van de beëindiging van het contract worden producten die na minder dan 1 jaar vervallen aan een non-profitorganisatie gegeven. Producten die na meer dan 1 jaar verlopen, worden teruggestuurd naar de externe verkoper (producent) en kunnen opnieuw worden verzonden als u hier gedurende de eerste 3 maanden om vraagt. Gepersonaliseerde en voedingsproducten kunnen niet worden terugbetaald. 

Houd er rekening mee dat er door de beëindiging van het contract extra transportkosten kunnen ontstaan die wij u in rekening mogen brengen. 

16. RISICO EN EIGENDOM

De producten zijn vanaf het moment van levering voor uw risico.

Het eigendom van de producten gaat pas op u over wanneer we de volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief verzendkosten, of op het tijdstip van levering (zoals gedefinieerd in artikel 14), afhankelijk van wat later is.

17. PRIJS EN BETALING

De uiteindelijke prijzen zijn afhankelijk van het land dat u kiest voor verzending van de producten. Alle op deze website getoonde eindprijzen zijn inclusief wettelijk geldende belastingen (BTW) en transport. 

De op de website vermelde prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar (behalve zoals hierboven uiteengezet) de mogelijke wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die al een Orderbevestiging hebben ontvangen. 

Zodra u alle artikelen hebt geselecteerd die u wilt kopen, worden ze toegevoegd aan uw winkelmandje en in de volgende stap wordt de bestelling verwerkt en de betaling gedaan. Hiervoor moet u de stappen van het aankoopproces volgen en bij elke stap de gevraagde informatie invullen en verifiëren. Tijdens het aankoopproces, vóór de definitieve betaling, kunt u de details van uw bestelling wijzigen.

De prijs van de gekochte producten wordt direct na het klikken op "Betalen" in rekening gebracht. Om kosten in rekening te kunnen brengen, vragen we u om uw betalingsgegevens, zowel voor uw creditcard als voor automatische incasso. Tijdens het betalingsproces kunt u de gekozen betalingsmethode aan uw account koppelen om het proces voor uw volgende bestellingen te vereenvoudigen. 

Door op "Betalen" te klikken, bevestigt u dat de creditcard of bankrekening van u is en dat u de rechtmatige houder ervan bent. 

Om de kans op ongeautoriseerde toegang tot een minimum te beperken, worden uw creditcardgegevens en IBAN versleuteld. Creditcards en IBAN zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie van de emitterende entiteit. Als uw uitgevende instelling de betaling aan ons niet autoriseert, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering en kunnen wij mogelijk geen contract met u sluiten. 

18. FACTURERING

Wij gaan er standaard van uit dat u een natuurlijk persoon bent. Wanneer u het aankoopproces voltooit, zullen we een vereenvoudigde factuur uitreiken met de bijbehorende BTW voor elk product. Als u de bestelling plaatst op naam van een bedrijf of een rechtspersoon, kunt u een wijziging van de factuur aanvragen zodra de bestelling is afgerond door ons een e-mail te sturen naar hello@crowdfarming.com  met de volgende informatie:

 • Bedrijfsnaam
 • Fiscaal nummer
 • Factuuradres: adres, postcodes, plaats, gemeente, land

U machtigt ons uitdrukkelijk om een factuur in elektronische vorm uit te reiken, hoewel u op elk moment een papieren factuur kunt aanvragen, die wij dan opmaken en naar u opsturen. 

19. RETOURBELEID

19.1 Wettelijk recht om uw bestelling te herroepen
Herroepingsrecht

Zoals vastgelegd in Artikel 102 en in overeenstemming met het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november tot goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten, in het geval van bestellingen die bederfelijke producten bevatten, kunt u geen herroeping van het koopcontract of restitutie van het betaalde bedrag vragen.

In het geval van een bestelling met houdbare producten heeft u veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling het recht om herroeping van het koopcontract en terugbetaling van het betaalde bedrag voor de niet verbruikte producten te vragen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u CROWDFARMING op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail):

 • Postadres voor kennisgevingsdoeleinden: CROWDFARMING SL, calle de Vallehermoso 59, 28015 Madrid, Spanje.
 • E-mailadres voor kennisgevingsdoeleinden hello@crowdfarming.com

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om uw bestelling te herroepen, voordat de herroepingstermijn verstrijkt. 

Zolang de verkopende partij het product niet heeft ontvangen, kunnen wij het eigendom ervan niet overnemen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de aankoopprijs terug te betalen zonder teruggave te vragen. In een dergelijk geval gaat de eigendom van het vergoede product niet over op de verkopende partij. 

Gevolgen van herroeping

Wij zullen de van u ontvangen betaling terugbetalen voor houdbare producten die op tijd en in goede staat zijn geretourneerd. We gebruiken hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikt hebt om uw bestelling te betalen.

In het geval van gemengde bestellingen, dat wil zeggen bestellingen die bederfelijke en niet-bederfelijke producten bevatten, zullen we op elk producttype de overeenkomstige herroepingsclausule toepassen, afhankelijk van de verhouding van elk product in de bestelling. 

U moet de producten zonder ongerechtvaardigde vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing, de producten retourneren of overhandigen aan de verkopende partij of op onze website de retourzending via een koerier aanvragen uit het contract te stappen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de producten vóór genoemde termijn worden geretourneerd. 

19.2. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Door het gebruik van ecologische landbouwtechnieken kunnen producten die afkomstig zijn uit de land-, tuinbouw, veeteelt of visserij aanzienlijk verschillen in hun organoleptische kenmerken, voornamelijk in hun uiterlijk, kleur, geur en smaak. Deze eigenschappen kunnen niet als reden voor retour worden aangemerkt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van:

 • Gepersonaliseerde producten: producten die zijn gepersonaliseerd met de door u gekozen naam, tenzij het product bij levering beschadigd of defect was;
 • Producten die om hygiënische en gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd indien de verzegeling na levering is verbroken (bijvoorbeeld olijfolie) of indien zij na levering onlosmakelijk met andere producten zijn vermengd;
 • Producten die snel kunnen bederven of vervallen (bijvoorbeeld bederfelijke voedingsmiddelen of producten of met een houdbaarheidsdatum van minder dan een jaar).
19.3. Onze vrijwillige retourgarantie

Naast het wettelijk erkende herroepingsrecht door consumenten en gebruikers en vermeld in de vorige clausule 19.1, moet u ons schriftelijk informeren (via het e-mailadres hello@crowdfarming.com) binnen de eerste 48 uur na ontvangst van de doos met foto's van de producten in slechte staat in de originele doos. Ons team zal contact met u opnemen om de reden te begrijpen waarom de producten niet aan de normale verbruiksvoorwaarden voldoen en een oplossing bieden.

Retour via koerier

U dient contact met ons op te nemen via onze rubriek RETOURZENDINGEN om het ophalen van het product bij u thuis te regelen. U moet de goederen in hetzelfde pakket aanleveren als degene die u heeft ontvangen.

Als u de producten niet wilt retourneren via een van onze gratis beschikbare opties, moet u de kosten voor het retourneren van die producten naar ons dragen. Houd er rekening mee dat als u besluit de artikelen onbetaald terug te sturen, wij alle gemaakte kosten in rekening brengen.

Na onderzoek van het product laten wij u weten of u recht heeft op restitutie van het betaalde bedrag. Vergoeding van verzendkosten van producten die niet vallen onder de uitzonderingen genoemd in 19.2 vindt alleen plaats als het herroepingsrecht binnen de wettelijke termijn wordt uitgeoefend en alle producten van de bijbehorende bestelling zijn geretourneerd. De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw voornemen tot herroeping. Desalniettemin kunnen we de terugbetaling uitstellen tot de definitieve ontvangst van de goederen of totdat we een bewijs van de terugzending van de goederen hebben ontvangen, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikt hebt om uw bestelling te betalen. U aanvaardt de kosten en het risico van het terugzenden van de producten, zoals eerder vermeld. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen via onze contactkanalen.

Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten van de huidige wetgeving.

20. BEZOEKEN AAN DE LOKALEN VAN DE VERKOPER

De lokalen van de verkopers zijn meestal niet open voor het publiek. Als u in het bezit bent van een Crowdfarming-product kunt u deze komen bezoeken door een afspraak te maken via onderstaand contactformulier vanuit uw privé account. Crowdfarming biedt alleen een tool (een kalender) om bezoeken te organiseren volgens de data die de producent als beschikbaar markeert. We kunnen niet garanderen dat de producent op die data beschikbaar zal zijn. Wij raden u aan niet op het terrein van de producent te verschijnen zonder schriftelijke bevestiging van de producent (verkoper).

We stellen de producenten voor dat de bezoeken van eigenaren van een productie-eenheid in hun gebouwen een gratis service zijn. Wij nemen op geen enkele manier deel aan deze bezoeken. Voor elk probleem met betrekking tot bezoeken raden we u aan rechtstreeks contact op te nemen met de producent. 

21. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJSTELLINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Voorwaarden, is onze aansprakelijkheid in verband met enig product dat op onze website is verkregen strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat product. Desalniettemin, en tenzij anders bepaald door de wet, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de volgende verliezen, ongeacht hun oorsprong:

 • verlies van inkomen of omzet;
 • zakelijke verliezen;
 • gederfde winst of contracten;
 • verlies van geplande besparingen;
 • verlies van gegevens; en
 • verlies van managementtijd of werkuren.

Vanwege het open karakter van deze website en het mogelijk optreden van fouten  bij opslag of verzending van digitale informatie, kunnen wij niet instaan voor de juistheid en veiligheid van informatie die via deze website wordt uitgewisseld of verkregen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

22. VIRUSSEN, PIRATERIJ EN ANDERE CYBERAANVALLEN

U mag deze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere technologisch schadelijke of kwaadaardige software of materiaal te introduceren. U zult niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot deze website, tot de server die deze website host of tot enige andere server, computer of database die verband houdt met onze website. U verbindt zich ertoe deze website niet aan te vallen via denial-of-service-aanvallen of gedistribueerde denial-of-service-aanvallen. De overtreding van deze voorwaarde gaat samen met het plegen van overtredingen onder de toepasselijke wetgeving. We zullen een dergelijke inbreuk op de genoemde wetgeving melden aan de relevante autoriteiten en we zullen met hen samenwerken om de identiteit van de hacker bekend te maken. Evenzo, in het geval van een dergelijke inbreuk, vervalt uw recht om deze website te gebruiken onmiddellijk. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een denial-of-service-aanval, virus of andere software of materiaal dat technologisch kwaadaardig of schadelijk is voor uw computer, de apparatuur, gegevens of materiaal als gevolg van het gebruik van deze website of van het downloaden van de inhoud daarvan of van dergelijke inhoud waarnaar deze website doorverwijst. 

We hebben mogelijk links van onze website naar andere websites en materialen van derden; dergelijke links zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en we hebben geen enkele controle over de inhoud van dergelijke websites en materialen. Bijgevolg aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dergelijke links.

24. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

De toepasselijke regelgeving schrijft voor dat sommige informatie of communicatie die wij u toesturen schriftelijk dient te geschieden. Door onze website te gebruiken, accepteert u dat de meeste van genoemde communicatie met ons elektronisch zal zijn. U gaat voor contractuele doeleinden akkoord met dit elektronische communicatiemiddel en erkent dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereisten en schriftelijk moeten zijn. Deze bepaling heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. 

25. KENNISGEVINGEN 

Alle kennisgevingen moeten naar ons worden gestuurd via e-mail naar hello@crowdfarming.com. Zoals bepaald in de vorige clausule en tenzij anders overeengekomen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail of postadres dat u ons opgeeft bij het plaatsen van een bestelling. Het zal duidelijk zijn dat kennisgevingen onmiddellijk zijn ontvangen en correct zijn verzonden wanneer ze op onze website zijn geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden of drie dagen na de datum van plaatsing van een brief. Om te bewijzen dat de kennisgevingen zijn verzonden, is het voldoende om te bewijzen, in het geval van een brief, dat een dergelijke brief correct is geadresseerd, gefrankeerd en naar behoren in de post of in een brievenbus is geplaatst, en in het geval van een e-mail die een dergelijke e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de ontvanger.

26. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het contract is bindend voor zowel u als ons, evenals voor onze respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. U mag het contract, of de rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, niet overdragen, toewijzen, overhandigen of anderszins overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen het contract, of een van de rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van het contract overdragen, toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins overdragen. Om alle twijfel te voorkomen zullen dergelijke verzendingen, toewijzingen, overdrachten of andere overdrachten geen invloed hebben op uw wettelijke rechten als consument, noch enige garantie annuleren, verminderen of anderszins beperken, expliciet of impliciet, die mogelijk door ons aan u is verstrekt. 

27. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige niet-naleving of vertraging in de uitvoering van een van de aangegane verplichtingen, wanneer deze werden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle ("Gevallen van overmacht"). Gebeurtenissen van overmacht omvatten elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval buiten onze redelijke controle en onder andere de volgende: 

 • Stakingen, uitsluitingen of andere vakbondsacties. 
 • Burgerlijke onlusten, oproer, invasie, terroristische dreiging of aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog. 
 • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, ineenstorting, epidemie of andere natuurramp. 
 • Onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.
 • Onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of particuliere telecommunicatiesystemen.
 • Handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen via een regering of openbare autoriteit. 
 • Elke scheepvaart-, post- of andere relevante transportstaking, storing of ongevallen. 
 • Elke vorm van systeemhacking.

Onze verplichtingen uit hoofde van een contract worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat een gebeurtenis buiten onze redelijke controle voortduurt, en we krijgen een verlenging van de tijd voor die verplichting voor de duur van die periode. Alle redelijke middelen zullen door ons worden verstrekt om de gevallen van overmacht af te ronden of een oplossing te vinden die ons in staat stelt om ondanks de gevallen van overmacht aan onze verplichtingen te voldoen. 

28. AFSTAND 

Indien wij nalaten, op enig moment tijdens de looptijd van het contract, aan te dringen op strikte nakoming van uw verplichtingen onder het contract of een van deze Voorwaarden, of indien wij nalaten een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop wij recht hebben onder het Contract, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen, noch zal dit u ontslaan van de nakoming van dergelijke verplichtingen. Een verklaring van afstand door ons van een tekortkoming houdt geen verklaring van afstand in van een latere tekortkoming die voortvloeit uit het contract of de voorwaarden. Geen enkele verklaring van afstand door ons van een van deze Voorwaarden of van de rechten of rechtsmiddelen die zijn afgeleid van een contract zal van kracht worden, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het een verklaring van afstand is en schriftelijk aan u is gecommuniceerd zoals uiteengezet in de paragraaf over kennisgevingen hierboven.

29. OPSPLITSBAARHEID 

Indien een van deze Voorwaarden of enige bepaling van het contract door een bevoegde autoriteit in enige mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan door de wet, zonder te worden beïnvloed door genoemde nietigverklaring. 

30. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van een overeenkomst en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen u en ons.

Zowel u als wij erkennen dat, bij het aangaan van een contract, noch u noch wij hebben vertrouwd op enige vertegenwoordiging, toezegging of belofte gegeven door de ander of geïmpliceerd uit iets gezegd of geschreven in onderhandelingen tussen u en ons voorafgaand aan een dergelijk contract, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden.

Noch u, noch wij zullen enig verhaal hebben met betrekking tot een onware verklaring afgelegd door de andere partij, mondeling of schriftelijk, voorafgaand aan de datum van een Contract (tenzij een dergelijke onware verklaring frauduleus werd afgelegd) en de enige remedie van de andere partij zal voor contractbreuk zijn zoals bepaald in deze Voorwaarden.

31. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. We zullen u informeren over eventuele wijzigingen. Wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht en zullen, behoudens mogelijke uitzonderingen in enkele concrete gevallen, 30 dagen na publicatie in het bijbehorende bericht van toepassing zijn. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen raden wij u aan onze website niet te gebruiken. 

32. STATUS VAN MINDERJARIGE

Natuurlijke personen jonger dan 18 jaar, en in het algemeen elke andere persoon die niet over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, moeten de uitdrukkelijke toestemming vragen en verkrijgen van de persoon met ouderlijk gezag, voogdij of curatele, waaronder de ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers in om producten van deze website te kopen. 

In het geval van een contract zonder toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers, zullen we veronderstellen dat de capaciteit van de onbekwaam of minderjarige voldoende is voor de aankoop van producten op deze website in overeenstemming met de gebruiken en de jurisprudentie voor dat doel, evenals het type gekochte product - eetbare voedingsmiddelen, die worden gekenmerkt door hun lage waarde -, geregeld door genoemd contract via deze clausules.

In het geval van een verzoek om het contract te annuleren en het voor geen van de partijen mogelijk is om het contract kosteloos te ontbinden, evenals in het geval van burgerlijke schade of verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de uitvoering van dit contract, is de bewijslast van het gebrek aan capaciteit zal worden opgelegd aan degenen die de contractanten wettelijk vertegenwoordigen of die personen die hun vorderingen baseren op een beweerdelijk gebrek aan capaciteit. 

33. WETGEVING EN BEVOEGDHEID

Het gebruik van onze website en de contracten voor de aankoop van artikelen via deze website worden beheerst door de Spaanse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of dergelijke contracten is onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken en tribunalen in Madrid. Als u een overeenkomst aangaat als consument, zal niets in deze clausule uw wettelijke rechten als zodanig aantasten. 

34. OPMERKINGEN, SUGGESTIES, CLAIMS EN KLACHTEN

Wij zijn blij met uw opmerkingen en feedback. Stuur ons alstublieft alle feedback en opmerkingen, evenals alle claims en klachten via een van onze contactmiddelen of via het postadres of de e-mail vermeld in clausule 2 van deze Voorwaarden. Bovendien hebben we officiële claimformulieren beschikbaar voor consumenten en gebruikers. U kunt deze aanvragen via een van onze contactmogelijkheden. Uw klachten en claims bij onze klantenservice worden zo snel mogelijk, en altijd binnen de maximale termijn die de wet hiervoor stelt, in behandeling genomen. Indien u als consument meent dat er inbreuk is gemaakt op uw rechten, kunt u uw klacht per e-mail sturen naar hello@crowdfarming.com met als doel een buitengerechtelijke beslechting van het geschil te vragen. Dienovereenkomstig, als u online bij ons hebt gekocht via onze website, in overeenstemming met de verordening nr. 524/2013 van de EU, informeren wij u dat u het recht hebt om het consumentengeschil met ons buitengerechtelijk te beslechten, via het EU-platform voor online geschillenbeslechting die beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)