Hur fungerar gruppbeställningar?

Uppladdad 2 weeks ago av Léa Le Thinh

Gruppbeställning är en funktion som gör det möjligt för CrowdFarmers att beställa lådor tillsammans och dela på kostnaden. Gruppbeställningen är öppen för upp till 5 personer. Du påbörjar beställningen och kan sedan bjuda in gäster att delta i gruppbeställningen. Här beskriver vi steg för steg hur det fungerar:

  1. Välj de lådor från Bondemarknaden som du vill lägga till i din gruppbeställning och lägg dem i varukorgen. I varukorgen väljer du i nästa steg alternativet "gruppbeställning".
  2. Bekräfta leveransadressen.
  3. I nästa steg väljer du det antal gäster du vill bjuda in. I det här steget visas det pris som varje person ska betala. Därefter betalar du din del av summan. 
  4. När du har betalat din del av betalningen kommer du att omdirigeras till sidan för orderbekräftelse, där ett popup-fönster visas där du kan bjuda in dina gäster till gruppbeställningen. I popup-fönstret kan du antingen lägga till gästernas e-postadresser eller kopiera inbjudningslänken och skicka den manuellt till gästerna. Inbjudningar finns också tillgängliga från ditt användarkonto och från bekräftelsemeddelandet.
    Notera: Du måste kryssa i att du godkänner att CrowdFarming bjuder in de kontakter som tidigare angetts med en länk till vår integritetspolicy.
  5. När dina gäster följer den delade länken (eller länken från e-postmeddelandet) kommer de att hänvisas till en landningssida med en sammanfattning av gruppbeställningen och en knapp för att fortsätta betala sin del. Detta leder dem direkt till betalningssteget. Gästerna har tre dagar på sig att betala sin del av beställningen.
  6. När de har slutfört betalningen kommer gästerna att omdirigeras till sidan för orderbekräftelse.
  7. När alla gäster har betalat sin del skickas beställningen till dig som sedan delar produkterna med alla dina gäster. God skörd!

Observera att:

Om gästerna inte betalar sina andelar inom tidsfristen kommer beställningen att annulleras och pengarna återbetalas.

För att undvika att beställningen annulleras om gästerna inte betalar sina delar har du möjlighet att ta över den återstående delen av betalningen som gästerna inte har betalat efter tidsfristen. Den återstående delen av betalningen kommer då att debiteras från din betalningsmetod.

Kolla in vår Bondemarknad och gör din gruppbeställning - eftersom delad glädje är dubbel glädje! 🥰


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)