Vad är överskottsskörd?


Vad är överskottsskörd?

För att kunna förklara detta vill vi hänvisa till något en vänlig odlare en gång berättade för oss.

Naturen är oförutsägbar, men den är förnuftig och ger ibland trevliga överraskningar."

Överskottsskörd är den mängd skörd som våra odlare har kunnat samla in utöver den tidigare beräknade skörden. På grund av väderförhållanden kan det hända att den faktiska skördemängden är större (eller mindre) än vad jordbrukarna förutspådde innan. Om en odlare har överskottsskörd under en säsong, har du möjligheten att beställa en låda med detta överskott. 

Hur är det möjligt att ha överskottsskörd?

I vissa CrowdFarming-projekt har du möjlighet att beställa en individuell låda. Detta gäller även om du redan har beställt din reserverade skörd från din produktionsenhet. Överskottsskörden är begränsad och beror på en summering av två begrepp:

  • Del av skörden som inte har reserverats av CrowdFarmers med produktionsenheter. 
  • Överskott. Under de säsonger med gynnsamma klimatförhållanden producerar träd, växter och andra produktiva enheter mer än vanligt, vilket överstiger de normala prognoserna.


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)