Wettelijke kennisgeving

Contactgegevens

De levering van services via deze website gebeurt onder de naam CROWDFARMING door CROWDFARMING, SL, een Spaans bedrijf, gevestigd in Calle Anzuola 9, Local 4, 28002, Madrid met btw-nummer ES-B87952651.

Het bedrijf is bereikbaar via de volgende kanalen.

De oprichters en voorzitters van Crowdfarming SL zijn de broers Gabriel en Gonzalo Úrculo.

Alle inhoud die op de website www.crowdfarming.com wordt gehost of beschikbaar wordt gesteld, zoals teksten, grafieken, logo's, pictogramknoppen, afbeeldingen, digitale downloads en de gegevensverzameling zijn eigendom van Crowdfarming of haar leveranciers en worden beschermd door de Spaanse en internationale wetgeving voor intellectueel eigendom, auteursrecht en databanken.

Alle volledige inhoud die op de site wordt gehost of beschikbaar wordt gesteld, is de exclusieve eigendom van Crowdfarming en wordt beschermd door de Spaanse en internationale wetgeving voor intellectueel eigendom, auteursrecht en databanken.

Noch de systematische extractie noch het hergebruik van welk deel van de inhoud van Crowdfarming dan ook is toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In het bijzonder is het gebruik van hulpmiddelen, zoals robotzoekmachines en automatische extractie van gegevens voor het (een of meerdere malen) extraheren van substantiële delen van de Services van Crowdfarming voor hergebruik niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het is verder niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een eigen database aan te leggen of te publiceren wanneer deze substantiële delen van die van Crowdfarming bevat (i.e. de contactlijst van de boeren en de prijslijst).

Handelsmerk

Crowdfarming® is een geregistreerd handelsmerk van CROWDFARMING SL. Bovendien zijn de afbeeldingen, logo's, kopteksten, pictogramknoppen, scripts en de naam van services die op de website verschijnen handelsmerk en vertegenwoordigen het merkimago van Crowdfarming.

De handelsmerken en merkimago's van Crowdfarming kunnen niet worden gebruikt in relatie tot andere producten of services die niet tot Crowdfarming behoren, noch op een manier die verwarring zou veroorzaken tussen gebruikers, of die Crowdfarming of die Crowdfarming zwartmaken of in diskrediet zouden brengen.

Alle andere geregistreerde handelsmerken die geen eigendom zijn van Crowdfarming en die opgenomen zijn of beschikbaar zijn via de Crowdfarming website behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet op enigerlei wijze verbonden of verwant zijn aan Crowdfarming, of gesponsord worden door Crowdfarming.


Hoe hebben we het gedaan?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)