Juridiskt meddelande

Kontaktuppgifter

Tillhandahållandet av tjänster via den här webbplatsen sker under namnet CrowdFarming av CrowdFarming, SL, ett spanskt företag, som är beläget på Calle Anzuola 9, Local 4, 28002, Madrid med momsnummer ES-B87952651.

Företaget kan kontaktas via följande kanaler.

Crowdfarming SL:s grundare och ordförande är bröderna Gabriel och Gonzalo Úrculo.

Allt innehåll som lagras eller görs tillgängligt på webbplatsen www.crowdfarming.com, såsom texter, grafik, logotyper, ikonknappar, bilder, digitala nedladdningar och datainsamlingen tillhör Crowdfarming eller dess leverantörer och skyddas av spansk och internationell lagstiftning för immateriella rättigheter, upphovsrätt och databaser.

Allt innehåll som lagras eller görs tillgängligt på webbplatsen är exklusiv egendom som tillhör Crowdfarming och skyddas av spansk och internationell lagstiftning för immateriella rättigheter, upphovsrätt och databaser.

Varken systematisk utvinning eller återanvändning av någon del av Crowdfarmings innehåll får användas utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Det är i synnerhet inte tillåtet att använda verktyg, såsom robotsökmotorer och automatisk utvinning av data för utvinning (vid ett eller flera tillfällen) av väsentliga delar av Crowdfarming Services för återanvändning utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Det är vidare inte tillåtet att skapa eller publicera sin egna databas när den innehåller väsentliga delar av Crowdarming (farmers, kontaktlista, prislista) utan att först ha vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Varumärke

Crowdfarming® är ett registrerat varumärke som tillhör CROWDFARMING SL. Dessutom är grafik, logotyper, rubriker, ikonknappar, skript och namn på tjänster som visas på webbplatsen varumärken och representerar Crowdfarmings varumärkesbild.

Varumärken och varumärkesbilder av Crowdfarming kan inte användas i samband med någon annan produkt eller tjänst som inte tillhör Crowdfarming, inte heller på ett sätt som skulle orsaka förvirring mellan användare, eller som skulle nedvärdera eller misskreditera Crowdfarming.

Alla andra registrerade varumärken som inte ägs av Crowdfarming och som visas inkluderade eller är tillgängliga via Crowdfarming-webbplatsen tillhör deras respektive ägare, som kanske eller kanske inte är anslutna eller på något sätt relaterade till Crowdfarming, eller sponsrade av Crowdfarming.


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)