Fördelarna med en adoption

Några nyfikna personer (CrowdFarmers) frågade oss om följande ämne:

  1. “När jag beställer apelsiner från min adopterade enhet, kommer allt från mitt apelsinträd?” Det är osannolikt. 🤨
  2. “Kommer all den extra jungfruolja jag får från mitt olivträd?” Delvis, ja, men den kommer även från andra olivträd. 😕
  3. “Jag vill ha mandlarna från mitt mandelträd. Kan du garantera att det blir så?” Vi kan inte garantera dig detta. 😟
  4. “Hur kan odlaren säkerställa att chokladen kommer från just precis mitt kakaoträd?” Vi kan inte garantera dig detta. 😧

“Jamen, vad är då poängen med att adoptera något? Är det bara en romantisk idé eller ett PR-trick?”

Nej kära CrowdFarmare, CrowdFarming är mycket mer än så… Adoptionen av ett träd, en planta, ett markområde eller ett djur är värt mycket.

För ODLAREN (producenten) 👩‍🌾
  • Det gör det möjligt för odlaren att endast odla på begäran av konsumenten: I den traditionella livsmedelsförsörjningskedjan producerar de flesta jordbrukare utan säkerheten att de kommer att sälja sin skörd. De odlar “i blindo” under säsongen, och när det är dags för skörd måste de sälja den snabbt. De arbetar under året utan att veta hur mycket de kommer att få betalt för skörden. Med CrowdFarmings modell sätter odlaren ett pris innan de börjar odla sina grödor. Det här motiverar dem att sätta kvalitet framför kvantitet.
  • Det gör det möjligt för odlaren att få feedback direkt från sina CrowdFarmers (kunder) och förbättra sina odlingstekniker. Det är förvånande, men producenter som säljer genom traditionella kanaler får ingen feedback om kvaliteten på deras skörd. Det beror framförallt på att de inte vet var deras skörd hamnar eller vem de odlar den åt. Kan du föreställa dig att påverka sättet jordbrukarna odlar på? Genom direkt och transparent feedback kan de förbättra sitt arbete, genom att till exempel ändra sina vanor mot mer etiska produktionsprocesser.
För CROWDFARMERN (kunden)
  • Transparens och spårbarhet: att veta vem, hur och var produkterna vi konsumerar odlas/produceras.
  • Du får ett närmare förhållande till de människor som producerar din mat. Vi tror att det är någonting som är väldigt viktigt och ger maten en speciell smak. Och du kan besöka ditt träd eller planta om du vill ha en mer personlig upplevelse.
  • Kvalitet: Löftet i alla CrowdFarmings projekt är att odlaren skickar dig skörden från din adoption vid den optimala mognadspunkten och det är vår skyldighet på CrowdFarming att se till att maten kommer fram på ett smidigt sätt.
  • Kunskap: Odlarna berättar för dig hur deras skörd har gått, med sina motgångar 😥 och glädjeämnen 😃. Att odla mat är inte samma sak som att tillverka spikar och skruvar. Det beror på väder, åldern på den adopterade enheten och andra faktorer, som Odlarna inte alltid kan kontrollera.

Nu gissar vi att du har följande fråga i åtanke: Och vad händer om en olycka inträffar och odlaren inte kan skicka skörden till mig?🌩️

Vårt svar: Om du inte får skörden från din adopterade enhet, oavsett anledning, ger odlaren tillbaka pengarna för adoptionen (återbetalning garanterad av CrowdFarming-teamet). 😊

Du kan hitta all information om adoptionerna här


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)