CrowdFarming®-vokabulär

Vi definierar livsmedelsförsörjningskedjan som en sekvens av processer som sker under en produkts livscykel: från det ögonblick den odlas till det ögonblick då en person konsumerar den produkten.

CrowdFarming® grundades i Valencia, i trädgården hos några unga apelsinodlare som inte gillade bristen på insyn i den traditionella livsmedelsförsörjningskedjan och de låga priserna de fick för sina grödor. Eftersom de inte höll med om denna modell och höll på att kasta in handduken bestämde de sig för att skapa sin egen livsmedelsförsörjningskedja och lade på bordet de enda två aktörer som krävs för att skapa denna kedja: producenten och konsumenten.

Att skapa en ny livsmedelsförsörjningskedja innebär också att man måste namnge och definiera de aktörer som samverkar i kedjan. Här definierar vi de nya termerna så att du kan bekanta dig med dem:

  • ODLARE: Det här är jordbdukaren, biodlaren, djuruppfödaren, herden eller fiskaren som odlar eller producerar en produkt. Det är människor eller en grupp människor precis i början av livsmedelsförsörjningskedjan. De är goda och ärliga människor som kliver upp tidigt på morgnarna. 😉
  • CROWDFARMER: Ersätter ordet “konsument”. Termen “konsument” låter så fult! Den behandlar huvudpersonerna i en kedja som enkla “konsumenter” av en produkt. CrowdFarmern i livsmedelsförsörjningskedjan hos CrowdFarming är personen för vilken odlaren kan utveckla sin verksamhet och producera medan han garanteras ett rättvist pris. I den här nya kedjan skapas en direkt länk mellan den som producerar och den som tar emot maten. Den här länken kan översättas till ett ömsesidigt engagemang: odlaren producerar i vetskapen att någon väntar på hans skörd, och CrowdFarmern kan njuter av produkten i vetskapen om var den kommer ifrån, vem som producerade den och hur.
  • PRODUKTIV ENHET (PRODUCTIVE UNIT=UP): Det här är vad du adopterar från odlaren. Det kan vara ett träd, ett djur eller en del av en trädgård där din mat odlas. Det finns produktiva enheter som kan adopteras individuellt (du adopterar hela den produktiva enheten) och andra enheter där du endast adopterar en del (du delar denna produktiva enhet med andra CrowdFarmers). I det första exemplet låter vanligtvis odlaren dig att välja ett namn för den produktiva enhet du har adopterat.
  • Skördelåda (MASTER BOX=MB): Detta är lådan (eller lådorna) med produkter som du får från odlaren till den leveransadress du anger vid adoptionstillfället. Hos CrowdFarming erbjuder alla odlare en garanti för att de återbetalar pengarna för adoptionen om de av någon anledning inte kan skicka produkten till dig.
  • SÄSONG: Det här anger längden på den produktiva cykeln och skörden av de produktiva enheterna. Till exempel:
    • Exempel på mer än en skördelåda per säsong: ett apelsinträd av sorten “navel” skördas en gång om året och skördeperioden kan räcka i upp till fyra månader. Genom att adoptera ett apelsinträd kan du reservera flera skördelådor per säsong och få dem under skördeperioden.
    • Exempel på en skördelåda per säsong: ett “arbequino”-olivträd skördas en gång per år och bara vid ett tillfälle. När du adopterar ett olivträd får du en enda skördelåda per år med behållare med din olivolja.


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)