Koldioxidavtrycket från vårt transportsystem

Logistiken är en av de största utmaningarna som teamet på CrowdFarming dagligen ställs inför. Varje gång en odlare lanserar ett projekt finns det tre variabler som vi tittar närmare på: tid, avstånd och sätt. Den perfekta kombinationen av dessa tre variabler gör att detta nya sätt att ta emot din mat direkt från producenten blir så miljövänligt som möjligt.

Tid

Hur lång tid går det från att odlaren skördar grödan till dess att jag tar emot den hemma? 

Liksom för de flesta färska produkter börjar frukten att förlora i kvalitet från det att den skördas. För att stoppa fruktens naturliga åldrandeprocess använder sig den traditionella livsmedelsförsörjningskedjan av fysiska (kylkammare) och kemiska medel (fungicider och vax). Svaret verkar uppenbart: Vi måste se till att denna tidsram hålls så kort som möjligt. Men utan att glömma bort de andra två variablerna: avstånd och sätt! Det är ingen mening med att endast leta efter det snabbaste transportsättet.Huvudpoäng: Hos CrowdFarming får du bara produkter i säsong. Odlaren spekulerar inte med skördetiden eller skickar dig skörden för att den har reserverats tidigare. Hens ambition är att skörda vid det optimala mognadsstadiet och skicka den direkt till dig.

Avstånd

Hur många kilometer reser min skörd?

Det är viktigt att maten inte reser längre än nödvändigt mellan ursprung och destination. Dessutom är det viktigt att leta efter distributionskanaler för "små cykler". När vi talar om små cykler syftar vi på platser där till exempel bonden kan skörda på morgonen och du får produkterna hemma på eftermiddagen. Tyvärr är detta endast möjligt för ett begränsat antal produkter på vissa platser. I de flesta städer är vi fortfarande långt ifrån att kunna odla allt som vi konsumerar.

Huvudpoäng: Hos CrowdFarming reser din mat så få kilometer som möjligt för att nå fram till din dörr. Hur gör vi det här? Nyckelordet är: planering. CrowdFarming-teamet planerar transportvägarna i god tid, så att när odlaren berättar för oss att hen har allting färdigt kan vi komma och hämta produkterna med en ordentlig rutt utstakad, där vi vet vart varje låda ska gå utan att göra onödiga omvägar.

Sätt

Hur transporteras produkterna hem till mig?Denna variabel är lika viktig som de två föregående. Den påverkar inte bara transportsättet, utan även de förpackningsmaterial som används för transporten.

  • Transportsätt: Vi grupperar beställningar för att få tillräckligt med leveranser samtidigt som transporterna är kostnadseffektiva. Dessutom använder vi det mest effektiva transportsättet (lastbil, tåg, fartyg) beroende på produkttyp, kvantitet, ursprung och destination. Allt som skickas inom Europa skickas alltid med lastbil.

Vilka material används för förpackningar?

  • Förpackning: Odlarnas ekologiska samvete återspeglas inte bara i sigillen utan också i deras handlingar. Vårt team hjälper jordbrukarna att hitta återvinningsbara material som lämpar sig för transport. På odlarnas sidor kan du kontrollera om de bär sigillet #plastfritt.

Huvudpoäng: Vi har skapat ett nätverk av odlare för att utforma transportvägar för att dela på lagringsutrymmet. Frågan är: "Vad är mest effektivt, 100 personer med 100 rutter för att hämta en produkt på en viss plats eller en person med en rutt för att distribuera till 100 hem?"

Den traditionella livsmedelsförsörjningskedjan vs. CrowdFarming

Livsmedelsförsörjningskedja

Traditionell

CrowdFarming

Planering av skörd(ar)

Odlarna producerar i blindo utan att veta den framtida efterfrågan eller försäljningspriset

Odlarna producerar baserat på den direkta efterfrågan från människor som har adopterat deras produktiva enheter

Leverans av produkter

Passerar genom olika steg innan de hamnar hos slutkonsumenten.

Direkt leverans från ursprunget till den adress som anges av CrowdFarmern (slutkonsumenten).

Skörd av produkter

Ibland skördar man i förtid för att produkterna ska hålla längre.

Skördar vid optimalt mognadsstadium.

I vår blogg förklarar vi mer detaljerat den miljöpåverkan som direktförsäljningen av vår mat har, tveka inte att besöka den!


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)