Vilken adress syns som avsändare?

Alla produkter kommer direkt från källan. De skannas för första gången i transportföretagets logistikcenter under transporten eller i destinationslandet.

Om personen som ska ta emot försändelsen av någon anledning inte är hemma vid leveranstillfället eller om leveransen är omöjlig, så vill vi inte att produkterna transporteras tillbaka till odlaren. Detta skulle ha en enorm miljöpåverkan, särskilt när det gäller lättfördärvliga produkter som vi inte kan “återanvända” eftersom de antagligen skulle bli förstörda innan dess. Därför skriver vi adressen till ett logistiklager på transportetiketten, så att transportföretaget inte skickar tillbaka lådan till odlaren och för att undvika att produkterna går till spillo. När paketet anländer till logistiklagret har vi tre handlingsalternativ:

  1. Donera färska produkter till en livsmedelsbank
  2. Skicka paketet på nytt till en ny adress
  3. Om det inte är lättfördärvliga produkter kan vi samla ihop dem tills vi har tillräckligt många paket för att organisera så att de skickas tillbaka till odlaren

Den här processen kallas omvänd logistik och genom att organisera den på det här sättet säkerställer vi två av CrowdFarmings värden: ett minskat koldioxidavtryck och inget matsvinn.🗑️


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)