Hur fungerar en återkommande beställning?

Med en återkommande beställning kan du få lådor med överskottsskörd regelbundet under hela säsongen. Återkommande beställningar är endast tillgängligt för överskottsskörd och förnyas inte automatiskt i slutet av säsongen. Med en återkommande beställning konfigurerar du hur många lådor du vill få och hur ofta (t.ex. varannan vecka, var fjärde vecka osv.). 📦

Hur konfigurerar jag en återkommande beställning?

  1. Välj de lådor du få hem från "Köp en låda"-sidan på vår Bondemarknad.
  2. I varukorgen visas en liten ruta där det står "Vill du ta emot den här produkten regelbundet?". Kryssa i rutan.
  3. Nu kan du ställa in hur ofta du vill få dina lådor: varannan vecka, var fjärde vecka o.s.v., och bestämma vilket datum du vill få din första låda. Observera att tillgängligheten och frekvensen för återkommande beställningar kan skilja sig åt mellan olika projekt.
  4. Följ resten av betalningsstegen precis som vid en vanlig beställning. Du betalar endast för den första leveransen med denna första betalning.
  5. De följande beställningarna kommer att skickas till dig enligt den frekvens du har valt. Varje efterföljande beställning debiteras 6 dagar före leveransdatumet med följande undantag:
  • Om du avbryter beställningen
  • Om du inte har en giltig betalningsmetod för att bearbeta betalningen (i detta fall avbryts endast den specifika beställningen, inte de nästkommande).
  • Om det ursprungliga beräknade leveransdatumet inte längre är tillgängligt. Om det finns ett annat tillgängligt datum som ligger nära det ursprungligen valda leveransdatumet ändras beställningen till detta datum. Om det inte finns något annat datum som ligger nära det ursprungligen valda leveransdatumet kommer beställningen att avbrytas (i detta fall avbryts endast den specifika beställningen, inte de nästkommande).

I händelse av att en beställning avbryts kommer du att informeras via e-post.

Om du vill avbryta din återkommande beställning kan du göra det från ditt användarkonto. Du måste stänga alla dina återkommande beställningar, en efter en.

Glad (regelbunden) skörd!👩🌾


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)