Ekonomisk transparens

Bakom varje projekt på CrowdFarming finns en jordbrukare (odlare) eller en gruppering av jordbrukare som gör det möjligt. Det är odlarna som bestämmer försäljningspriset på sina produkter. 

Tack vare engagemanget från de personer som adopterar, kan odlarna producera i trygg vetskap om det slutliga försäljningspriset av sina grödor (adoptionspriset). Detta ger dem trygghet och motivation att kliva upp på morgonen med entusiasm. Det är väl logiskt, eller hur?

“Och vad jobbar ni på CrowdFarming med?”

CrowFarming-teamet arbetar för att avveckla livsmedelsförsörjningskedjan. Men hur kan man avveckla livsmedelsförsörjningskedjan utan att själv bli en mellanhand? Svaret är enkelt: genom att tillhandahålla mervärdestjänster.Direktförsäljning av livsmedel mellan jordbrukare och konsumenter behöver tjänster för att fungera: en plattform för att kunna erbjuda och sälja produkter, logistik för att flytta paket, kundtjänst för konsumenterna (eller CrowdFarmers som vi kallar dem) och verktyg för marknadsföring. Det här är de fyra tjänster vi erbjuder jordbrukarna.

“Bestämmer CrowdFarming försäljningspriserna?”

Nej. Det är odlaren som bestämmer försäljningspriserna.

“Hur mycket tar ni betalt av odlarna för de här tjänsterna?”

Ovanpå det grundläggande försäljningspriset läggs CrowdFarming-tjänster och moms till, beroende på destinationsland. Om man bortser från den moms som jordbrukaren betalar i det land där han skickar sina produkter, är detta vad varje part tar ut:

  • 50% till odlaren för att odla och skörda grödan
  • 25% till transportören för att leverera beställningen till dörren
  • 22% till CrowdFarming för tjänsterna som nämndes tidigare
  • 3% finansiell kommission för betalningsmetoderna (kreditkort, Paypal, SEPA, etc.)

Observera att vår marginal på 22 % är ett årsgenomsnitt. För adoptioner är vår marginal 16 % och för försäljning av enskilda lådor är vår marginal upp till 32 %.

Du kan läsa vår bloggartikel om vår ekonomiska transparens (engelska). 

Om vi kan få en bonde att sälja mycket kommer vi att uppnå stordriftsfördelar på logistiknivå som gör det möjligt för oss att uppnå högre lönsamhet och lägre miljöpåverkan från transporterna. Vi har uppnått en affärsmodell som gör att vår lönsamhet ligger i linje med våra värderingar: ju fler lastbilar som är fulla med beställningar, desto mindre miljöpåverkan per transporterad mat och desto högre lönsamhet.


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)