En öppensinnad livsmedelsförsörjningskedja

CrowdFarming är en agro-social revolution som startats av unga producenter bland apelsinfälten i Valencia. Besvikna på avsaknaden av transparens i de traditionella livsmedelsförsörjningskedjorna bestämde de sig för att återuppfinna försörjningskedjan för livsmedel.

Det är ett nytt och levande koncept som vi fortfarande håller på att finslipa tack vare feedback från andra producenter och de människor som beställer våra produkter. I den här artikeln delar vi våra idéer om hur vi föreställer oss den här nya försörjningskedjan av livsmedel.

Under de första brainstorming-sessionerna som teamet hade, behövde vi definiera hur vi föreställde oss att den här nya försörjningskedjan skulle se ut. Innan vi berättar för dig hur vi tänkte måste vi presentera personerna: vi är ett team som består av mer än 10 nationaliteter, den yngsta är född den 26 juni 1997 (och behövde kombinera sitt arbete hos oss med sina fysikstudier) och den äldste är född den 7 mars 1954 (har jordbruket som yrke och poesi som passion). Vi delar det gemensamma målet att bygga ett nytt sätt att skaffa livsmedel direkt från odlare, men våra hobbies och passioner är väldigt varierande: från att sjunga i kör till att plocka isär datorprocessorer. 

Några av de första idéerna vi hade…📜

  • “Vi vill att alla odlare i vår nya försörjningskedja ska vara ekologiskt certifierade.”
  • “Vi vill att endast personer som bor nära odlaren ska kunna adoptera träd/plantor.” 
  • “Vi tror inte det är en bra idé att CrowdFarmings projekt involverar djuradoption eftersom det kan vara känsligt för en del människor.” 

Etik och frihet

Vi hade ofta funderat på var vi skulle dra gränsen. Varje alternativ verkade väldigt komplext och hade alltid undantag:

  • “Det finns odlare som inte är ekologiskt certifierade men som har en mentalitet som är mycket mer ekologisk än andra som har sådan certifiering” 
  • “Varför ska vi förbjuda personer från andra länder från att kunna beställa våra apelsiner?” 
  • “Det finns medlemmar i vårt team som är vegetarianer och vi vet att djur är ett känsligt ämne. Men det finns många kulturer och odlare som livnär sig på det, varför ska vi inte låta folk välja?” 

Vi kom då fram till följande slutsats: vi måste undvika fördomar och skapa en öppen försörjningskedja för livsmedel. En plats där konsumenten har all nödvändig (verifierad) information för att kunna ta ett välgrundat beslut. En plats där odlarna kan förklara sina odlingsmetoder utöver en enkel etikett.

Vi uppmuntrar våra odlare att tänka mer på etiska metoder som respekterar miljön och ger dem en försäkran om att det finns ett team med människor som stöder dem i deras ansträngningar. Vi uppmuntrar också till att INTE använda plast till förpackningarna och vi uppmuntrar till att hyra arbetskraft och att betala skäliga löner…

Självklart finns det en linje vi inte vill korsa ✋ hur gärna vi än vill att CrowdFarming ska vara öppet. Odlare som vi helt enkelt inte delar liknande värderingar med och som vi därmed inte kommer kunna hjälpa.

Som vi sa i början av artikeln: CrowdFarming är ett koncept under utveckling, så oavsett vilken feedback du än kan tänkas vilja dela med oss… så lyssnar vi med spetsade öron. 👂


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)