Hur kan jag ändra min e-postadress?

Uppladdad 6 months ago av Hannah

Om du vill ändra din e-postadress, vänligen skicka oss ett mejl både från den registrerade adressen och från den adress du vill ska registreras med hänvisning till den begärda ändringen, och uppge båda e-postadresserna.  Du kan också ringa oss och ge ditt samtycke över telefon.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)