Vilka betalningar är förknippade med en adoption?

Uppladdad 3 months ago av Romain

Betalningarna förknippade med en adoption varierar beroende på vilken typ av projekt du beställer från, och vilken skördesäsong produkten har.

För grödor som har långa skördesäsonger där flera lådor har reserverats när adoptionen gjorts så delas det totala priset upp i separata betalningar.

Den första betalningen av adoptionen täcker kostnaderna för att odla produkten och för att reservera din skörd i förväg. Det här priset sätts av odlarna själva. De flesta av dessa adoptioner kräver att du reserverar minst två lådor för säsongen, och du kan planera leveranserna till olika datum i nästa steg. När själva adoptionen har blivit bekräftad kan du logga in på ditt konto för att planera leveranserna av var och en av dina lådor. På det här sättet kan du välja önskat leveransdatum för varje låda, och det är nu du betalar den återstående delen av det totala priset. När du planerar varje leverans så betalar du för den delen av beställningen som täcker logistikkostnaderna, vilket inkluderar allt från skörd av produkterna till förpackning och leverans till din dörr.

Den andra sortens adoption är för produkter som endast har en skörd, och därmed en leverans, per säsong.

I det här fallet fastställs leveransdatumet i förväg, eftersom det bara finns ett leveransdatum för alla adoptionerna. Av den här anledningen finns det inget behov av att dela upp den totala kostnaden i separata betalningar, eftersom du inte behöver planera leveranserna var för sig. För den här typen av adoption finns bara en engångsbetalning som inkluderar odlingen och reservationen av skörden liksom alla logistikkostnader.

Nedan hittar du ett exempel på varje typ av adoption:

En adoption av apelsinträd är ett exempel på den första typen av adoption, eftersom skördesäsongen för apelsiner är lång.

Du börjar med att välja det projekt du vill beställa från och hur många lådor med skörd du vill reservera för säsongen, låt oss exempelvis säga tre. Du går vidare med att betala själva adoptionskostnaden, och du kan använda kostnadskalkylatorn för att räkna på logistikkostnaderna också. När adoptionen har bekräftats kommer information om adoptionen och ditt träd att synas i din “Trädgård” i ditt användarkonto. Där klickar du på adoptionen och får möjlighet att planera dina leveranser. Du kan välja att planera de tre leveranserna samtidigt, eller en efter en. Det är helt upp till dig! Det finns en leveranskalender, och genom denna kan du välja dina önskade leveransdatum bland de datum som finns tillgängliga. När du har valt ditt önskade datum fyller du sedan i leveransadressen och slutför beställningen, och betalar endast logistikkostnaden.

En adoption av olivträd är ett exempel på en adoption med en enda leverans, eftersom alla oliver i ett projekt mognar och är redo för skörd samtidigt.

I det här fallet väljer du det projekt du vill beställa från och gör en engångsbetalning där logistikkostnaden redan ingår.

När oliverna är skördade låter odlaren pressa dem för att producera extra jungfruolja. Sedan förbereder de alla beställningar för skickas tillsammans så snart som möjligt, eftersom varje beställning kommer att vara klar samtidigt och de vill att varje CrowdFarmer ska få en så färsk produkt som möjligt. Eftersom leveransdatumet bestäms i förväg och inte behöver planeras separat så ingår logistikkostnaden redan i det totala adoptionspriset som betalades när beställningen gjordes.


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)