Kommer jag att få skörden från mitt egna träd?

Det är ganska osannolikt 🤨. Man ska aldrig säga aldrig, men i de flesta projekt kan inte odlaren försäkra dig om att skörden kommer från just din adopterade enhet. Logistikmässigt sett skulle detta vara extremt svårt och även medföra onödiga och orättvisa risker. Vad händer om din adoption under en säsong producerar mindre än andra? Eller om den dör? Det fina med en adoption är att odlaren reserverar en del av sin totala skörd åt dig. Genom att dela skörden från alla adoptioner, eftersom de alla odlas enligt samma filosofi, kan odlarna erbjuda större säkerhet för en lyckad skörd.

Samtidigt som vi förklarar denna aspekt är det också viktigt för dig att veta...

...att din adoption kommer att bära det namn som du valde under köpet.

...att du varje säsong kommer att få en bild på din adoption som du kan se från ditt användarkonto.

... att om du inte får din skörd kommer CrowdFarming att återbetala beloppet för adoptionen.

Det magiska med CrowdFarming är att tack vare adoptioner skapas en direkt och transparent länk mellan producenter (odlare) och slutkonsumenter (CrowdFarmers).


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)