Återbetalning

Som du kanske redan vet eller har läst i den här artikeln finns det projekt där man kan reservera mer än en låda, det finns adoptioner med en enda leverans, och det finns lådor med överskottsskörd. Till exempel: När du adopterar ett apelsinträd så betalar du först priset för adoptionen (underhållskostnaden, beroende på vilken mängd skörd du reserverar) och sedan leveranskostnaderna beroende på destinationslandet.

CrowdFarming-modellen är en modell för odling av livsmedel på begäran som möjliggör för odlarna att planera sin skörd och förutse efterfrågan.

Som så ofta är fallet med planer kan det hända att saker och ting blir annorlunda i slutändan. Skörden kan bli mindre eller sluta tidigare än väntat. Eller så kanske du själv inte kan beställa alla de lådor som du reserverade i början.

För skörden som du har reserverat men inte tagit emot från din adoption erbjuder vi en kredit som du kommer att kunna använda på ditt nästa köp i det projekt du väljer. Du kan se den i sektionen “Betalningsmetoder” på ditt användarkonto. Du kan använda den som du vill, så du kan stödja samma odlare igen eller beställa från ett annat projekt som du vill prova.


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)