Var kan jag hitta mitt adoptionscertifikat?

Logga in på ditt användarkonto. Under sektionen “Trädgård”, tryck på den adopterade enhet du vill ladda ner ett adoptionscertifikat för 📜.

Nu kommer du se alla detaljer om din adopterade enhet. Skrolla ner till sektionen “Dokumentation”. Du kan klicka på “Adoptionscertifikat” för att ladda ner det.

Se till att avaktivera eventuella popup-blockerare, annars kommer inte pdf-filen att laddas ner direkt till din dator.

Om du skulle vilja ändra något på adoptionscertifikatet, tryck på den lilla pennsymbolen, skriv in namnet på personen som skörden ska skickas till och spara. Du kan sedan ladda ner det ändrade certifikatet.

Tyvärr kan inte den tekniska profilen ändras eftersom uppgifterna är kopplade till användarkontots information.


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)