Användarvillkor och köpvillkor

Uppladdad av CrowdFarming

Användarvillkor och köpvillkor

CrowdFarming är en produktionsmodell för jordbruk, biodling, boskap och fiske som främjar direktkontakt mellan producenter och konsumenter, vilket gör det möjligt för de förra att planera sin skörd och för de senare dra nytta av fullständig öppenhet om ursprunget till maten de konsumerar och sättet den produceras på. Kommunikationen på vår webbplats är mycket personlig. Våra advokater är dock mer formella än vi och övertygade oss om att detta avtal borde skrivas i en mer officiell ton.

ANVÄNDARVILLKOR OCH KÖPVILLKOR www.crowdfarming.com

1. INLEDNING

Dessa villkor (tillsammans med alla dokument som nämns häri) anger villkoren för användning av och köp av produkter via denna webbplats (www.CrowdFarming.com); hädanefter "Villkoren". Läs dessa villkor, och vår integritets- och cookiepolicy (gemensamt ”dataskyddspolicy”) noga innan du använder denna webbplats. Genom att använda denna webbplats eller genom att göra en beställning via den samtycker du till att godkänna dessa villkor och vår dataskyddspolicy. Om du inte godkänner alla villkor och dataskyddspolicyer bör du inte använda den här webbplatsen.

Om inget annat anges kommer köp som görs på denna webbplats att bestå av produkter (eller skördar) och rättigheter till vissa detaljerade tjänster (tilldelning av en produktionsenhet, mottagande av en bild osv.). Dessa inköp regleras av "CrowdFarming-avtalet" som innehåller särskilda villkor som passar denna modell.

Du kan skicka eventuella frågor relaterade till vårt CrowdFarming-avtal, villkor och dataskyddspolicyer till oss via någon av våra kontaktkanaler.

Den svenska versionen av dessa villkor är en översättning av den spanska versionen gjord av CrowdFarming-teamet. Observera att den endast är informativ. I händelse av konflikt är därför den spanska versionen den enda juridiskt giltiga versionen.

2. VÅRA UPPGIFTER

Försäljningen av produkter via denna webbplats utförs under namnet CrowdFarming av CROWDFARMING, SL., ett spanskt företag med registrerat säte på calle Anzuola 9, Local 4, 28002, Madrid, med momsnummer (N.I.F.) B87952651 och e-postadressen hello@crowdfarming.com.

3. UPPHOVSRÄTT, FÖRFATTARRÄTTIGHETER OCH DATABASRÄTT

Allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via CrowdFarmings webbplats, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och datasammanställningar tillhör CrowdFarming eller dess innehållsleverantörer och skyddas av internationell upphovsrätt, författarrättigheter och databasrätt. Sammanställningen av allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via denna webbplats är CrowdFarmings exklusiva egendom och skyddas av spanska och internationella lagar om upphovsrätt och databasrätt.

Du får inte extrahera och/eller återanvända delar av innehållet från CrowdFarming utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. I synnerhet får du inte använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och extrahering av data för att extrahera (varken en eller flera gånger) väsentliga delar av innehållet från CrowdFarming för återanvändning utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte heller skapa och/eller publicera din egen databas som innehåller väsentliga delar av CrowdFarming (t.ex. våra priser och produktförteckningar) utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

4. VARUMÄRKEN

CrowdFarming är ett registrerat varumärke som tillhör CROWDFARMING SL. Dessutom är grafik, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och namn på tjänster som ingår i eller görs tillgängliga via webbplatsen varumärken som tillhör CrowdFarming eller en del av CrowdFarmings helhetsintryck ("trade dress"). CrowdFarmings varumärken och helhetsintryck får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är CrowdFarming, på något sätt som sannolikt kan orsaka förvirring bland kunderna eller som på något sätt som nedvärderar eller skadar CrowdFarmings anseende. Alla andra varumärken som inte ägs av CrowdFarming och som visas eller är tillgängliga på CrowdFarmings webbplats tillhör deras respektive ägare, som kanske eller kanske inte är anslutna till eller sponsrade av CrowdFarming.

5. DINA UPPGIFTER OCH DINA BESÖK PÅ DENNA WEBBPLATS

Informationen eller personuppgifterna som du tillhandahåller oss behandlas enligt dataskyddspolicyerna. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av sådan information och uppgifter och du bekräftar att all information eller alla uppgifter som du har uppgett för oss är sanningsenliga och korrekta.

Om du använder CrowdFarmings webbplats är du ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator och dina enheter, och samtycker i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag till att ta ansvar för alla aktiviteter som utförs med ditt konto eller lösenord. Du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lösenordet hålls konfidentiellt och säkert och bör informera oss omedelbart om du har någon anledning att tro att ditt lösenord har blivit känt för någon annan, eller om lösenordet används eller sannolikt kommer att användas på ett obehörigt sätt.

Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänster, avsluta konton eller ta bort eller redigera innehåll om du bryter mot tillämpliga lagar, dessa villkor eller andra tillämpliga villkor, riktlinjer eller policyer.

6. RECENSIONER, KOMMENTARER, MEDDELANDEN OCH ANNAT INNEHÅLL

Användare av CrowdFarmings webbplats kan lägga upp recensioner, kommentarer och annat innehåll, skicka meddelanden och förslag, idéer, kommentarer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, kränkande, hotande, ärekränkande, inkräktar på integritet, kränker immateriella rättigheter eller på annat sätt skadar tredje part. Det får inte heller vara stötande och inte bestå av eller innehålla datavirus, politiska kampanjer, kommersiella uppmaningar, kedjebrev, massutskick eller någon form av "skräppost". Du får inte använda en falsk e-postadress, efterlikna någon person eller entitet eller på annat sätt vilseleda någon angående ursprunget till innehållet. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller redigera sådant innehåll. Om du anser att något innehåll på CrowdFarming innehåller ett ärekränkande uttalande, eller att dina immateriella rättigheter kränks av ett objekt eller information som finns tillgänglig på CrowdFarmings webbplats ska du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen hello@crowdfarming.com och skicka in den information du anser vara nödvändig för att bevisa överträdelsen.

Om du lägger upp innehåll eller skickar material, och om vi inte anger något annat, ger du: (a) CrowdFarming en icke-exklusiv, royaltyfri och helt underlicensierbar och överförbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivata verk från, distribuera och visa detta innehåll över hela världen i alla medier; och (b) CrowdFarming, dess underlicensierare och förvärvare rätten att använda namnet som du skickar in i samband med sådant innehåll, om de väljer att göra så. Inga moraliska rättigheter tilldelas enligt denna bestämmelse.

Du samtycker till att de rättigheter du ger ovan är oåterkalleliga under hela skyddsperioden för dina immateriella rättigheter i samband med sådant innehåll och material. Du samtycker till att vidta alla ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att fullända någon av ovanstående rättigheter som du har gett till CrowdFarming, inklusive verkställande av handlingar och dokument, på vår begäran.

Du intygar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till innehållet du lägger upp; att, vid datumet då innehållet eller materialet publiceras: (i) innehållet och materialet är korrekt; och (ii) användning av innehållet och materialet som du tillhandahåller inte bryter mot några tillämpliga policyer eller riktlinjer och inte kommer att skada någon person eller entitet (inklusive att innehållet eller materialet inte är ärekränkande). Du samtycker till att ersätta CrowdFarming för alla anspråk som av tredje part riktas mot CrowdFarming och som uppstår på grund av eller i samband med innehållet och materialet som du tillhandahåller.

7. ÖVRIGA FRÅGOR

Förutom CrowdFarming redigerar andra parter än CrowdFarming innehåll och erbjuder sina produkter på CrowdFarmings webbplats. Dessutom tillhandahåller vi länkar till webbplatser för anknutna företag och vissa andra företag. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera dessa företag, och vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa företag eller individer eller innehållet på deras webbplatser. CrowdFarming åtar sig inget ansvar för handlingar, produkter och innehåll från någon av dessa eller andra tredje parter. Du kan se när en tredje part är inblandad i dina transaktioner, och vi kan dela dina uppgifter relaterade till dessa transaktioner med den tredje parten. Du bör noggrant granska deras integritetspolicy och andra användningsvillkor.

8. CROWDFARMINGS ROLL

CrowdFarming tillåter tredjepartssäljare (producenterna) att annonsera och sälja sina produkter (eller skördar) på CrowdFarmings webbplats. Medan CrowdFarming hjälper till att underlätta transaktioner som utförs på CrowdFarmings webbplats är CrowdFarming varken köpare eller säljare av säljarens artiklar. CrowdFarming är en plats där säljare och köpare kan informera sig själva, genomföra transaktioner och uppfylla sina särskilda skyldigheter. Följaktligen är avtalet som ingås vid genomförandet av en försäljning av dessa tredjepartsprodukter enbart mellan köpare och säljare. CrowdFarming är inte en part i detta avtal och åtar sig inget ansvar som uppstår på grund av eller i samband med det, och är inte heller säljarens agent. Säljaren är ansvarig för försäljningen av produkterna och för att hantera eventuella köparkrav eller andra problem som uppstår på grund av eller i samband med avtalet mellan köparen och säljaren. Eftersom CrowdFarming vill att köparen ska ha en säker köpupplevelse garanterar CrowdFarming icke desto mindre alla rättigheter som köparen kan ha genom avtalsenliga eller lagliga bestämmelser.

9. ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS

Genom att använda denna webbplats och/eller genom att göra en beställning genom den samtycker du till:

i. Att använda denna webbplats för att göra uteslutande legitima förfrågningar eller beställningar.

ii. Att inte göra några spekulativa, falska eller bedrägliga beställningar. Om vi rimligen anser att en sådan beställning har gjorts har vi rätt att annullera beställningen och informera behöriga myndigheter.

iii. Att ange korrekt e-postadress, postadress och/eller annan kontaktinformation och bekräfta att vi kan använda dessa uppgifter för att kontakta dig vid behov (se vår dataskyddspolicy). Om du inte ger oss all information vi behöver kan vi inte slutföra din beställning.

Genom att göra en beställning via denna webbplats garanterar du att du är minst 18 år och kan ingå juridiskt bindande avtal.

10. TILLGÅNG TILL TJÄNSTER

Artiklar som erbjuds på denna webbplats är endast tillgängliga för leverans till en lista över länder som du kommer att kunna välja under inköpsprocessen.

11. GÖRA EN BESTÄLLNING

För att göra en beställning måste du följa den webbaserade inköpsprocessen och betala för de artiklar du valt. Efter detta kommer du att få ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att din beställning har mottagits ("Orderbekräftelse").

12. TEKNISKA RESURSER FÖR ATT KORRIGERA FEL

Om du upptäcker ett fel i dina personuppgifter när du registrerar dig som ny användare av den här webbplatsen kommer du att kunna korrigera det i sektionen ”Mitt konto”.

Du kan alltid korrigera eventuella fel relaterade till personuppgifter som registrerats under inköpsprocessen genom att kontakta oss via https://www.crowdfarming.com/sv/kontakt . Du kan också utöva din rätt till korrigering enligt vår integritetspolicy genom att skriva till samma e-postadress.

Denna webbplats visar bekräftelsefönster under olika delar av inköpsprocessen för att förhindra att beställningen fortsätter om uppgifterna i dessa avsnitt är felaktiga. Dessutom ger webbplatsen information om alla artiklar som du har lagt till i din kundvagn under inköpsprocessen så att du kan ändra beställningen innan du genomför betalningen.

Om du upptäcker ett fel i din beställning efter att du har slutfört betalningsprocessen ska du kontakta oss omedelbart genom att skriva ett e-postmeddelande till den tidigare nämnda adressen för att åtgärda felet.

13. PRODUKTTILLGÄNGLIGHET

Alla beställningar är beroende av produkternas tillgänglighet. Tredjepartssäljare (producenter) kan få problem med skörden eller produktleveransen. Om tredjepartssäljaren (producenten) inte kunde fullgöra sina åtaganden kommer vi att ersätta dig det belopp du har betalat.

Tredjepartssäljare (producenter) odlar produkter som varierar beroende på år och säsong. Det nuvarande erbjudandet finns tillgängligt på CrowdFarmings webbplats och kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

14. LEVERANS

Om inte annat anges samordnar CrowdFarming leveranser från tredjepartssäljare (producenter) till den adress du angav vid din beställning.

Leveransdatumet som anges när du gör beställningen är vägledande och beror på om tredjepartssäljaren (producent) kan förbereda beställningarna i tid. Eftersom beställningar innehåller livsmedel är det mycket troligt att naturliga faktorer kan ändra detta leveransdatum. Leveransdatumet kan inte betraktas som ett avtalsenligt åtagande.

Vid tillämpningen av dessa villkor ska "leverans" eller "levererad" anses ha inträffat när du eller en tredje part som utsetts av dig erhåller fysisk besittning av produkterna, vilket kommer att bekräftas genom undertecknandet av kvittobekräftelsen på den avtalade leveransadressen.

När tredjepartssäljaren har förberett alla beställningar kan leveranstiderna också variera på grund av faktorer utanför vår kontroll (t.ex. regn, dimma, vind eller andra väderförhållanden och icke-väderrelaterade förhållanden som kan försena budet) vilket kan leda till förseningar av leveransen och som inte kommer att utgöra en motivering för straff eller för att CrowdFarming skall hållas civilrättsligt ansvarigt av avtalsmässiga och utomobligatoriska skäl.

Dessutom kan vi avbryta alla beställningar du gjort om det föreligger objektiva förhållanden som hindrar förberedelse och leverans inom rimlig tid. Du kommer att meddelas om denna plötsliga omöjlighet via e-post. I ett sådant fall har du rätt att få beställningen förberedd och utskickad vid ett senare tillfälle utan extra kostnader.

Tredjepartssäljare (producenter) och CrowdFarming kommer att använda det lämpligaste transportföretaget för leverans av din beställning. Dessa transporttjänstleverantörer är integrerade i våra system och anpassar sig till tredjepartssäljarnas (producenternas) schema för förberedelse av beställningar. Av den anledningen accepterar vi inte leverans via någon annan budfirma som du kan anlita, även om den tillhör samma transportföretag som vi använder. Vi har också rätt att byta budfirma när som helst och utan föregående meddelande.

Vid leveransen får du eller den som tar emot beställningen till den adress som anges under inköpsprocessen inte skriva under leveranskvittot (”Bevis på leverans” eller ”POD”) innan du har kontrollerat att lådorna, pallarna eller förpackningen är stängda, inte har öppnats och att ingen låda saknas i beställningen. Om lådor eller lastpallar saknas, eller om en redan har öppnats ska du rapportera avvikelsen i detalj till budet och behålla en kopia av avvikelserapporten med uppgifterna, och omedelbart meddela problemet till CrowdFarming via följande e-postadress: hello@crowdfarming.com, och bifoga fotografier av avvikelserapporten och av försändelsens skick. Varorna ska bevaras i samma skick som de mottogs (dvs. varken öppnas eller konsumeras) tills du får ett skriftligt meddelande från CrowdFarming som beskriver hur du ska fortskrida.

Om du undertecknar leveranskvittot utan att ange avvikelsen i leveransbeviset godkänner vi inte anspråk med avseende på uppenbara brister.

Om du får en leverans utan uppenbara defekter, men produkterna visar sig vara olämpliga för konsumtion, det vill säga innehålla dolda defekter, måste du rapportera denna incident så snart som möjligt (och alltid inom mindre än 14 dagar efter leveransen) till CrowdFarming via följande e-postadress: hello@crowdfarming.com, samt bifoga fotografier av produkterna och förklara ditt anspråk i detalj.

15. KAN INTE LEVERERA

Om vi inte kan leverera din beställning försöker vi hitta en säker plats där den kan förvaras. Om vi inte kan hitta en säker plats skickas din beställning till budfirmans lager.

Om du inte kan vara på leveransadressen vid den överenskomna tiden ber vi att du kontaktar budfirman för att fastställa ett nytt leveransdatum. Om din beställning, av orsaker som inte kan hänföras till oss, inte har levererats 15 dagar efter att din beställning var färdig att levereras, antar vi att du vill återkalla avtalet och kommer att betrakta det som uppsagt. Som ett resultat av kontraktets uppsägning kommer produkter som går ut inom mindre än ett år att ges till en ideell organisation. Produkter som går ut om mer än ett år kommer att returneras till tredjepartssäljaren (producenten) och kan skickas igen om du efterfrågar det under de första tre månaderna. Personanpassade produkter och livsmedel kan inte återbetalas.

Observera att ytterligare transportkostnader som vi har rätt att debitera dig kan uppstå till följd av uppsägningen av kontraktet.

16. RISK OCH ÄGANDERÄTT

Produkterna är på din risk från och med leveransen.

Äganderätten till produkterna kommer endast att överlämnas till dig när vi mottar fullständig betalning av alla belopp som ska betalas för produkterna, inklusive leveransavgifter, eller vid leveranstidpunkten (enligt definition i klausul 14), beroende på vilket som inträffar senare.

17. PRIS, BETALNING OCH ADOPTIONER

De slutliga priserna beror på vilket land du väljer för leverans av produkterna. 

I CrowdFarming finns flera försäljningsmetoder: försäljning av enskilda produkter , försäljning av produkter med prenumeration och försäljning av produkter i samband med en adoption.

Adoptioner är en försäljningsmodell som gör det möjligt för producenter att planera sina skördar genom att säkerställa efterfrågan på sina produkter till ett fördefinierat pris. Du har möjlighet att anta produktiva enheter som träd, växter, djur eller grödor.

Adoption består av helt eller delvis tilldelning av en av dessa produktionsenheter och reservation av en viss skördekvantitet från den adopterade enheten.

Priser på produkter som inte är relaterade till en adoption: Alla slutliga priser på lösa lådor inkluderar lagligt tillämpade skatter (moms) och transport.

Priser på produkter relaterade till en adoption: under processen för att köpa en adoption kommer du att anges om priset som visas endast inkluderar skördebokningen eller även inkluderar frakt till det valda landet.

Priserna som anges på webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande, men (förutom enligt det som anges ovan) eventuella ändringar påverkar inte beställningar som redan fått en orderbekräftelse.

När du har valt alla produkter som du vill köpa läggs de till i din varukorg. I nästa steg behandlas beställningen och betalningen genomförs. För att göra detta måste du följa stegen i köpprocessen, och slutföra och verifiera den begärda informationen vid varje steg. Du kan ändra detaljerna i din beställning under hela köpprocessen, innan den slutliga betalningen.

Priset för de beställda produkterna kommer att debiteras omedelbart efter att du har klickat på "Betala". För att kunna debitera dig kommer vi att begära din betalningsinformation, antingen för ditt kreditkort eller direktbetalning. Under betalningsprocessen kan du koppla den valda betalningsmetoden till ditt konto för att förenkla processen vid kommande beställningar.

Genom att klicka på "Betala" bekräftar du att kreditkortet eller bankkontot är ditt och att du är dess legitima innehavare.

För att minimera risken för obehörig åtkomst kommer dina kreditkortsuppgifter och IBAN att krypteras. Kreditkort och IBAN är föremål för valideringskontroller och auktorisering från emittenten. Om din emittent inte godkänner betalningen till oss kommer vi inte att vara ansvariga för försening eller icke genomförd leverans och kan kanske inte ingå ett avtal med dig.

Betalning för prenumeration

Prenumerationer innebär automatiskt skapande av en återkommande beställning och är förknippad med en periodisk betalning (varje vecka, varannan vecka, varje månad eller något annat som anges) enligt överenskommelse i varje enskilt fall.

Det finns möjlighet att avbryta eller pausa prenumerationen när som helst. Om du säger upp en prenumeration avbryts (oåterkalleligt) de återkommande beställningar som är kopplade till prenumerationen från och med följande låda som inte har börjat förberedas. Om du pausar en prenumeration avbryts beställningarna under en bestämd tidsperiod som kan väljas vid tidpunkten för pausen.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker användarna till att prenumerationen automatiskt förnyas och att avgiften automatiskt debiteras det konto som användaren har angett.

Prenumerationen har inget specifikt utgångsdatum och förnyas automatiskt i slutet av varje angiven prenumerationsperiod.

Priset på prenumerationen kan variera i framtiden. CrowdFarming kommer att meddela dig via e-post om ändringar i prenumerationspriserna minst en månad i förväg. Om du inte vill fortsätta med prenumerationen måste du avbryta den från din användarområde innan förberedelserna för nästa leverans börjar.

Betalning för adoption

Adoptioner har två betalningsmetoder: enskild och flera.

a) Enskild betalning: adoptioner där du får summan av den reserverade skörden i en enda sändning. Vid tidpunkten för betalningen av adoptionen betalas också den logistiska kostnaden och skatterna till destinationslandet.

b) Flera betalningar: Det finns mer än en betalning. I den första betalningen betalas produktionen av den tillkännagivna produkten och i de på varandra följande betalningarna betalas för förberedelsen, skatterna och leveransen av din skörd till den adress du alltid anger.

Permanent åtagande: Du har inget permanent åtagande och kan avbryta adoptionen eller förnyelser när som helst fram tills producenten börjar förbereda din första beställning.

Automatisk förnyelse: Alla adoptioner förnyas automatiskt om du inte bestämmer dig för att avbryta din adoption. Betalningen kommer att göras med den betalningsmetod du har sparat som standard. Leveransadressen kommer att skickas till den adress som har sparats som standard vid tidpunkten för förnyelsen eller, om så inte är fallet, till adressen för den sista leveransen av den adoptionen. När det gäller den reserverade mängden, om det är modifierbart, kommer den som valts föregående säsong att respekteras.

Adoptions- eller förnyelseavgiften kan variera från säsong till säsong och du kommer att meddelas via e-post före debitering.

Avbryta en adoption: Du kan frivilligt avbryta adoptionen när som helst fram till dagen innan producenten börjar förbereda din beställning. Beroende på varje projekt kan förberedelse- och leveranstiden vara från en till femton dagar före det beräknade leveransdatumet.

Misslyckad förnyelse: Om det under den automatiska förnyelseprocessen finns ett debiteringsfel med din betalningsmetod kommer du att informeras via e-post så att du kan korrigera det. När förnyelsefristen har nåtts, och betalningen fortfarande är utestående, kommer du att förlora adoptionen och kommer inte att kunna återställa den.

Betalningsmetoder: Förutom de elektroniska betalningsmetoderna som accepteras på plattformen (kreditkort, SEPA-betalning, Paypal, Klarna ...) beroende på varje region och typ av produkt, finns det möjlighet att använda kredit för att betala för beställningar på plattformen. CrowdFarming kan när som helst ensidigt bevilja vissa användare kredit för användning på plattformen. Det ekonomiska värdet av en kredit motsvarar en euro, och dess användning och giltighet garanteras av CrowdFarming.

Användaren accepterar att den mottagna krediten endast får användas inom den giltighetsperiod som CrowdFarming fastställt för varje kredit. Om ingen giltighetsperiod anges vid tidpunkten för kommunikation och/eller beviljande av krediten, kommer den tillämpliga giltighetsperioden som standard att vara tjugofyra (24) månader från det datum då den har gjorts tillgänglig för användaren. Alla andra giltighetsperioder som fastställts av CrowdFarming vid tidpunkten för kommunikation eller beviljande av nämnda kredit kommer att råda över den allmänna giltighetsperioden som tidigare angetts.

Kredit kan endast lösas in för vissa produkter och/eller tjänster som erbjuds via CrowdFarming-plattformen. En återbetalning i kredit eller en marknadsföringskampanj som genererar krediter åt dig kan aldrig lösas in mot pengar.

18. PRESENTKORT

18.1. Presentkort; Tillgängligt saldo; Inlösen
 1. Presentkortet (kortet) tillhör dess utfärdare (hädanefter CrowdFarming), vars identitet visas i e-postmeddelandet som skickas med det virtuella kortet. Innehavaren är endast en förvarare av kortet.
 2. Kortet finns i följande format:

i. Virtuellt kort

ii. Fysiskt kort

 1. Kortet kan betalas via kontokort eller Paypal. Under inga omständigheter får det betalas med ett annat presentkort eller kredit.
 2. Kortet kan lösas in mot kredit på crowdfarming.com via länken https://www.crowdfarming.com/sv/gift-card/redeem

i. Saldot på ett kort kan endast lösas in på ett enda konto.

ii. Det tillgängliga saldot på kortet (kredit) kan inte återbetalas eller bytas mot pengar.

 1. Det tillgängliga saldot som erhållits via kortet kan användas så många gånger som önskas tills det totala beloppet för vilket det har utfärdats är slut.

i. Det tillgängliga saldot kommer alltid att dras av från köpet medan det finns ett saldo på det, och det finns ingen möjlighet att använda det i ett efterföljande köp.

ii. Det tillgängliga saldot på kortet vid varje tidpunkt är skillnaden mellan det tillgängliga saldot vid tidpunkten omedelbart före köpet och motsvarande belopp som använts för betalning av sådant köp. Om köpet överstiger det tillgängliga saldot på kortet kan mellanskillnaden betalas med alla betalningsmetoder som accepteras på www.CrowdFarming.com.

 1. Att ha ett CrowdFarming-presentkort garanterar inte att en viss produkt kan köpas. Alla CrowdFarming-produkter är föremål för tillgänglighet av de odlare som producerar dem.
18.2. Förfallodatum och gränser
 1. Användaren accepterar att de krediter som mottagits via presentkortet endast får användas inom den giltighetsperiod som CrowdFarming fastställt för varje enskilt fall. Om ingen giltighetsperiod anges vid tidpunkten för kommunikation och/eller beviljande av krediten, kommer den tillämpliga giltighetsperioden som standard att vara tjugofyra (24) månader från det datum då den har gjorts tillgänglig för användaren. Alla andra giltighetsperioder som fastställts av CrowdFarming vid tidpunkten för kommunikation eller beviljande av nämnda kredit kommer att råda över den allmänna giltighetsperioden som tidigare angetts.
 2. Kortet låter dig köpa alla föremål till salu på www.CrowdFarming.com med undantag för:

i. Återkommande beställningar (användning av koder som betalningsmetod är endast tillåten vid det första köpet): https://support.crowdfarming.com/l/sv/article/dhx9w88mnu-como-funciona-la-suscripcion

ii. Månadsprenumeration: https://www.crowdfarming.com/sv/subscription-box/seasonal-organic-fruits

iii. CrowdGiving

iv. Presentkort

 1. När de har satts in på ett CrowdFarming-konto kan presentkort och eventuellt tillgängligt saldo inte överföras till ett annat konto.
 2. Presentkortet i sig (innan dess inlösen i kredit) har ingen specifik utgångsperiod om det inte fastställts av Crowdfarming vid försäljningstillfället.
18.3. Risk för förlust

Risken för förlust och ägarskapet av presentkorten övergår till köparen. Presentkort måste erhållas från CrowdFarming eller en auktoriserad tredje part och köparen eller mottagaren av presentkortet är ansvarig för att skydda sitt konto och presentkort från obehörig användning.

18.4. Returer och återbetalningar
 1. Inga returer accepteras och inga återbetalningar görs för CrowdFarming-presentkort.
 2. Produkter som köpts med kortet på www.CrowdFarming.com omfattas av utbytes- och returpolicyn i detta dokument.
18.5. Uppsägning; Användning av presentkort i strid med dessa villkor
 1. Genom att använda ett presentkort samtycker du till att följa dessa villkor och att inte använda ett presentkort på något sätt som är vilseledande, felaktigt, orättvist eller på annat sätt skadligt för CrowdFarming, CrowdFarmings associerade producenter, dess anknutna företag eller dess kunder. CrowdFarming förbehåller sig rätten att annullera presentkort utan återbetalning, att avbryta eller avsluta kundkonton, att avbryta eller säga upp detta avtal och rätten att använda våra tjänster, att avbryta eller begränsa beställningar och att fakturera alternativa betalningsmetoder, i händelse av att ett presentkort har erhållits eller används eller tillämpas på ett konto på ett bedrägligt eller olagligt sätt eller på annat sätt i strid med dessa villkor, eller om en transaktion inleds utan tillstånd eller på ett bedrägligt eller misstänkt sätt eller på annat sätt avviker från tidigare transaktionsaktivitet.
 2. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till dessa villkor utan kostnad genom att sluta använda presentkort som betalningsalternativ, stänga ditt CrowdFarming-konto eller genom att kontakta CrowdFarmings kundtjänst och begära att de ogiltigförklarar ditt tillgängliga saldo. I enlighet med avsnitt 1 ovan ger uppsägning av detta avtal dig inte rätt att ta ut något tillgängligt saldo. Därför rekommenderar vi att du förbrukar ditt tillgängliga saldo före uppsägningen av detta avtal.
 3. I händelse av förvärv av det virtuella kortet på www.CrowdFarming.com eller av tredje part kommer CrowdFarming inte att vara ansvarig för mottagandet eller förseningen av mottagandet av kortet av dess mottagare av skäl som ligger utanför CrowdFarmings kontroll, inklusive bland annat: (i) brister eller kollaps av telekommunikationslinjer eller system, (ii) försening i överföringen av information eller data eller förlust av information eller data som kan uppstå på grund av någon av de omständigheter som nämns i (i), (iii) felaktigheten i uppgifterna om mottagaren av det virtuella kortet som tillhandahålls av köparen av nämnda kort, (iv) omöjligheten att leverera kortet till det angivna e-postkontot eller (v) att e-postmeddelandet som skickas av CrowdFarming anses som skräppost eller oönskad e-post.
 4. Kort som ursprungligen erhölls olagligt kommer att vara ogiltiga, får inte användas för köp av varor och deras belopp kommer inte att återbetalas.
 5. Kortet får inte användas för reklam eller marknadsföring av produkter eller tjänster som marknadsförs av tredje part annan än utfärdaren av detta kort, såvida det inte tidigare har godkänts skriftligen av den sistnämnde.
 6. Förvärvet och/eller användningen av kortet innebär fullt godkännande av dessa allmänna villkor, som har levererats vid tidpunkten för förvärvet av kortet.
 7. Återförsäljning av CrowdFarming-presentkortet är förbjudet såvida det inte tidigare har godkänts skriftligen av CrowdFarming.

19. FAKTURERING

Vi antar som standard att du är en fysisk person. När du slutför inköpsprocessen kommer vi att utfärda en förenklad faktura med motsvarande moms för varje produkt. 

Om du beställer på uppdrag av ett företag eller en juridisk person kan du begära en faktura. För att göra detta måste du kontakta oss innan du beställer via vårt kontaktformulär https://www.crowdfarming.com/sv/kontakt

När beställningen har gjorts kan du också begära en faktura. I det fallet skickar CrowdFarming odlarens kontaktuppgifter till dig så att du kan kontakta odlaren direkt.

Obs!CrowdFarming-teamet har ingen kontroll över beskattningen av odlarna som säljer produkten till dig. Vi är inte ansvariga för att de utfärdar fakturorna i tid

20. RETURVILLKOR

20.1 Laglig rätt att ångra din beställning
Ångerrätt

Såsom fastställs i artikel 102 och i linje med det kungliga lagdekretet ("Royal Legislative Decree") 1/2007, per den 16 november, med godkännande av den reviderade texten i den allmänna lagen om skydd för konsumenter och användare och andra kompletterande lagar, kan du när det gäller beställningar som innehåller lättfördärvliga produkter inte begära att frånträda köpekontraktet eller återbetalning av det betalade beloppet.

Vid en beställning med produkter som inte är lättfördärvliga har du rätt till fjorton (14) kalenderdagar efter mottagandet av beställningen för att begära frånträde från köpeavtalet och återbetalning av det belopp som betalats för de produkter som inte har konsumerats.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela CrowdFarming om ditt beslut att frånträda avtalet genom att öppna ett ärende från ditt användarkonto.

För att uppfylla fristen för ångerrätt räcker det för dig att meddela oss om ditt beslut att dra tillbaka din beställning innan ångerperioden löper ut.

Fram till mottagandet av produkten av den säljande parten kommer du att fortsätta att ha äganderätt till den returnerade produkten. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, återbetala produktens belopp utan att kräva att den returneras med någon av de betalningsmetoder som nämns ovan (17. Betalt pris och adoptioner). I detta fall kommer äganderätten till den produkt vars pris har återbetalats inte att övergå till säljaren.

Verkan av utövad ångerrätt

Vi återbetalar den erhållna betalningen för icke-fördärvliga produkter som returnerats i tid och i gott skick. Vi kommer att använda samma betalningsmetod som du använde för att betala för din beställning.

När det gäller blandade beställningar, det vill säga beställningar som inkluderar fördärvliga och icke-fördärvliga produkter, kommer vi att tillämpa motsvarande ångerklausul för varje produkttyp beroende på varje produkts andel i beställningen.

Du måste returnera produkterna, överlämna dem till säljaren eller begära retur via en budfirma på vår webbplats utan omotiverade dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton (14) kalenderdagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda kontraktet. Tidsfristen kommer att anses vara uppfylld om produkterna returneras före slutet på nämnda tidsfrist.

20.2. Undantag från ångerrätten

På grund av användningen av ekologiska jordbrukstekniker kan produkter som kommer från jordbruk, trädgårdsodling, boskap eller fiske variera väsentligt i sina organoleptiska egenskaper, främst i utseende, färg, lukt och smak. Dessa egenskaper kan inte betraktas som skäl för retur.

Ångerrätten gäller inte för leverans av:

 • Personanpassade produkter: en produkt som har anpassats med det namn du valde, såvida inte produkten var skadad eller defekt när den levererades;
 • Produkter som inte kan returneras på grund av hygien- och hälsoskyddsskäl om de är öppnade efter leveransen (till exempel olivolja) eller om de, efter leveransen, oskiljaktigt har blandats med andra produkter;
 • Produkter som kan försämras eller löpa ut snabbt (till exempel lättfördärvliga livsmedel eller produkter, eller som har ett utgångsdatum om mindre än ett år).
20.3. Vår frivilliga returgaranti

Utöver ångerrätten som lagligen erkänns av konsumenter och användare och som nämns i föregående klausul 19.1, måste du om du anser att en del av de lättfördärvliga produkter du mottog inte uppfyller normala förbrukningsförhållanden måste du öppna en incident från ditt användarområde inom de första 48 timmarna efter mottagandet av lådan med foton av produkterna som anses vara i dåligt skick inuti originalförpackningen. Vårt team kommer att kontakta dig för att förstå anledningen till att produkterna inte uppfyller normala förbrukningsförhållanden och erbjuda en lösning.

Retur via budfirma

Du måste kontakta oss via avdelningen RETURER för att ordna upphämtning av produkten hemma hos dig. Du måste tillhandahålla varorna i samma paket som det du fick dem i.

Om du inte vill returnera produkterna genom ett av våra tillgängliga kostnadsfria alternativ måste du stå för kostnaderna för att returnera dessa produkter till oss. Tänk på att vi kommer att debitera dig alla uppkomna kostnader om du bestämmer dig för att returnera varorna via obetalt porto.

Efter att ha granskat produkten kommer vi att meddela dig om du har rätt till återbetalning av det betalade beloppet. Återbetalning av fraktkostnader för produkter som inte ingår i de undantag som nämns i 19.2 kommer endast att ske om ångerrätten utövas inom den lagenliga tidsfristen och om alla produkter i den motsvarande beställningen har returnerats. Återbetalningen kommer att genomföras så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 14 dagar efter det datum då du informerade oss om din avsikt att frånträda avtalet. Trots detta kan vi vänta med att betala ut ersättningen till det slutliga mottagandet av varorna eller till dess att vi får ett bevis på att varorna har returnerats, beroende på vilket som inträffar först. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som du använde för att betala din beställning. Du accepterar kostnaden och risken för att returnera produkterna, som tidigare nämnts. Om du är osäker kan du kontakta oss via våra kontaktkanaler.

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter enligt gällande lagstiftning

21. BESÖK PÅ SÄLJARNAS LOKALER

Säljarnas lokaler är vanligtvis inte öppna för allmänheten. Om du har en CrowdFarming-produkt kan du besöka den genom att boka en tid via kontaktformuläret https://www.crowdfarming.com/sv/kontakt. CrowdFarming erbjuder bara ett verktyg (en kalender) för att organisera besök enligt de datum producenten markerar som tillgängliga. Vi kan inte garantera att producenten kommer att vara tillgänglig dessa datum. Vi rekommenderar att du inte dyker upp hos producenten utan att ha fått en skriftlig bekräftelse från producenten (säljaren).

Vi föreslår till producenterna att besök av ägare av en produktionsenhet i deras lokaler skall vara en gratis tjänst. Vi deltar inte på något sätt i dessa besök. För eventuella problem angående besök rekommenderar vi att du kontaktar producenten direkt.

22. ANSVAR OCH UNDANTAG

Om inte annat uttryckligen anges i de här villkoren, kommer vårt ansvar i samband med alla produkter som erhållits på vår webbplats strikt begränsas till inköpspriset för produkterna. Likväl, och om inte annat anges i lag, tar vi inget ansvar för följande förluster, oavsett deras ursprung:

i. förlust av inkomst eller försäljning;

ii. affärsförluster;

iii. förlust av vinst eller kontrakt;

iv. förlust av planerade besparingar;

v. förlust av data; och

vi. förlust av administrationstid eller arbetstid.

På grund av webbplatsens öppna karaktär och möjligheten att fel kan inträffa vid lagring eller vid överföring av digital information garanterar vi inte exaktheten och säkerheten hos information som utbyts eller erhålls via denna webbplats om inte annat uttryckligen anges på den.

23. VIRUS, HACKARE OCH ANDRA CYBERATTACKER

Du får inte missbruka denna webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller andra tekniskt skadliga eller illvilliga program eller material. Du ska inte försöka få obehörig åtkomst till denna webbplats, till servern som är värd för denna webbplats eller till någon annan server, dator eller databas relaterad till vår webbplats. Du förbinder dig att inte attackera denna webbplats via en denial-of-service-attack eller en distributed-denial-of-service-attack. Att bryta mot detta villkor hör samman med överträdelser enligt gällande lagstiftning. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser av nämnd lagstiftning till berörda myndigheter och vi kommer att samarbeta med dem för att avslöja hackarens identitet. På samma sätt upphör din rätt att använda denna webbplats omedelbart om detta inträffar. Vi tar inget ansvar för förlust eller skada till följd av någon denial-of-service-attack, virus eller annan programvara eller material som är tekniskt skadligt eller skadligt för din dator, dess utrustning, data eller material som härrör från användningen av denna webbplats, eller från nedladdning av innehållet på webbplatsen, eller sådant innehåll som denna webbplats omdirigerar till.

24. LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

Vi kan ha länkar från vår webbplats till andra webbplatser och material från tredje part; sådana länkar tillhandahålls uteslutande i informationssyfte och vi har ingen som helst kontroll över innehållet på sådana webbplatser och material. Följaktligen tar vi inget ansvar för förlust eller skada som kan uppstå genom användning av sådana länkar.

25. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

Tillämpliga förordningar kräver att en del av den information eller kommunikation vi skickar till dig ska vara skriftlig. Genom att använda vår hemsida accepterar du att kommunikation med oss till största delen kommer att ske elektroniskt. För avtalsenliga ändamål godkänner du att vi kommunicerar elektroniskt och du bekräftar att alla kontrakt, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller de lagliga kraven och måste vara skriftliga. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

26. MEDDELANDEN

Alla meddelanden ska skickas till oss via https://www.crowdfarming.com/sv/kontakt. Som föreskrivs i föregående klausul och om inte annat överenskommits kan vi meddela dig via e-post eller till den postadress som du anger till oss när du gör en beställning. Det är underförstått att meddelanden har mottagits och skickats korrekt omedelbart när de publiceras på vår webbplats, 24 timmar efter att ett e-postmeddelande har skickats, eller tre dagar efter datumet på poststämpeln på ett brev. För att bevisa att meddelanden skickades är det tillräckligt att för brev bevisa att ett sådant brev adresserades korrekt, stämplades och placerades i posten eller i en brevlåda, och för e-postmeddelanden att det skickades till mottagarens angivna e-postadress.

27. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Kontraktet är bindande för både dig och oss såväl som för våra respektive efterträdare och representanter. Du får inte överföra, överlåta, överlämna eller på annat sätt överföra avtalet eller någon av de rättigheter eller skyldigheter som härrör från det utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vi kan överföra, överlåta, överlämna, underkontraktera eller på annat sätt överföra avtalet, eller någon av de rättigheter eller skyldigheter som härrör från det, när som helst under kontraktets löptid. För att undvika tvivel kommer sådana överföringar, tilldelningar, överlämningar eller andra överlåtanden varken att påverka dina lagstadgade rättigheter som konsument eller upphäva, minska eller på annat sätt begränsa någon garanti, antingen uttryckt eller underförstådd, som kan ha tillhandahållits dig.

28. HÄNDELSER BORTOM VÅR KONTROLL

Vi kommer inte att vara ansvariga för bristande efterlevnad eller fördröjning i fullgörandet av de åtaganden som gjorts när dessa orsakades av händelser utanför vår rimliga kontroll (”force majeure-händelser”). Force majeure-händelser inkluderar varje handling, händelse, icke-händelse, utelämning eller olycka bortom vår rimliga kontroll och bland andra följande:

 1. Strejker, lockouter eller andra industriella handlingar.
 2. Civila oroligheter, upplopp, invasion, terroristhot eller -attack, krig (oavsett om det har förklarats eller inte) eller hot eller förberedelse för krig.
 3. Brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, kollaps, epidemi eller någon annan naturkatastrof.
 4. Omöjlighet att använda järnvägar, fartyg, flygplan, motorfordon eller andra medel för offentlig eller privat transport.
 5. Omöjlighet att använda offentliga eller privata telekommunikationssystem.
 6. Handlingar, förordningar, lagar, eller begränsningar av någon regering eller offentlig myndighet.
 7. Någon typ av systemhackning.

Våra förpliktelser enligt något avtal anses vara avbrutna under den period som händelser bortom vår rimliga kontroll fortgår, och vi kommer att få en förlängning av tiden för nämnda skyldighet under hela den perioden. Vi kommer att göra allt som rimligen kan förväntas av oss för att stoppa force majeure-händelserna eller för att hitta en lösning som gör det möjligt för oss att uppfylla våra skyldigheter trots fallet av force majeure.

29. UPPHÄVANDE AV RÄTTIGHETER

Om vi, när som helst under kontraktets löptid, inte insisterar på att du strikt skall fullgöra dina skyldigheter enligt avtalet eller något av dessa villkor, eller om vi inte utövar någon av de rättigheter eller åtgärder som vi har rätt till enligt avtalet, utgör detta inte ett upphävande av sådana rättigheter eller gottgörelser och det befriar inte dig från att uppfylla dessa skyldigheter. Upphävanden från oss skall inte utgöra ett upphävande av någon annan efterföljande försummelse som följer av avtalet eller villkoren. Inget upphävande från oss av något av dessa villkor eller av de rättigheter eller gottgörelser som härrör från ett avtal kommer att träda i kraft såvida det inte uttryckligen anges att det är ett upphävande och meddelas dig skriftligen enligt vad som anges i avsnittet om meddelanden ovan.

30. SKILJBARHET

I det fall något av dessa villkor eller några av bestämmelserna i avtalet finnes av en behörig myndighet vara ogiltigt, olagligt eller ej verkställbart i någon utsträckning kommer dessa villkor eller bestämmelser att skiljas från de återstående villkoren och bestämmelserna, som fortsätter att vara giltiga i den utsträckning som lagen tillåter utan att påverkas av nämnda ogiltighetsförklaring.

31. AVTALET I SIN HELHET

Dessa villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss angående ämnet för alla avtal och ersätter alla tidigare överenskommelser, förståelser eller arrangemang mellan dig och oss, vare sig muntliga eller skriftliga.

Både du och vi erkänner att ingen av parterna vid ingåendet av ett kontrakt har förlitat sig på någon representation, åtagande eller löfte från den andra, eller på slutsatser som har dragits från någonting som har sagts eller skrivits i förhandlingar mellan dig och oss före detta avtal om så inte uttryckligen anges i dessa villkor.

Varken du eller vi ska ersättas för oriktiga uttalanden av den andra, vare sig muntligen eller skriftligen, före datumet för avtalet (såvida inte det oriktiga uttalandet var bedrägligt) och den andra partens enda ersättning ska vara för avtalsbrott enligt dessa villkor.

32. VÅR RÄTT ATT ÄNDRA DESSA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor. Vi kommer att informera dig om ändringar. Ändringar gäller inte retroaktivt, och förutom potentiella undantag i vissa konkreta fall kommer de att börja gälla 30 dagar efter det att de har publicerats i motsvarande meddelande. Om du inte samtycker till ändringarna rekommenderar vi att du inte använder vår webbplats.

33. OMYNDIGA PERSONER

Fysiska personer under 18 år, och i allmänhet alla andra personer som inte har full rättslig handlingsförmåga, måste begära och få uttryckligt tillstånd från person med föräldramyndighet, förmyndarskap eller godmanskap, bland annat föräldrar, vårdnadshavare eller juridiska ombud, för att köpa produkter från denna webbplats.

I de fall avtal har ingåtts utan tillstånd från de juridiska ombuden antar vi att förmågan hos den oförmögna eller minderåriga personen är tillräcklig för inköp av produkter på denna webbplats i enlighet med rättspraxis för detta ändamål, liksom typen av köpt produkt – ätbara livsmedel, som kännetecknas av ett lågt värde – som styrs av nämnda avtal genom dessa klausuler.

I händelse av en begäran om att säga upp avtalet, och då det inte är möjligt för någon av parterna att dra sig ur avtalet utan kostnader, samt om någon civil skada eller ansvar härrör från genomförandet av detta kontrakt, kommer bevisbördan för bristen på förmåga att läggas på dem som lagligen företräder avtalsparten eller de personer som baserar sina anspråk på en påstådd avsaknad av förmåga.

34. LAGAR OCH JURISDIKTION

Användningen av vår webbplats och avtalen för köp av varor via nämnda webbplats regleras av spansk lag. Varje tvist som uppstår på grund av eller i relation till användningen av denna webbplats eller sådana avtal ska styras av den icke-exklusiva jurisdiktionen för de spanska domstolarna i Madrid. Om du tecknar avtal som konsument påverkar ingenting i denna klausul dina lagstadgade rättigheter som konsument.

35. KOMMENTARER, FÖRSLAG, KRAV OCH KLAGOMÅL

Vi välkomnar dina kommentarer och återkoppling. Vänligen skicka oss all återkoppling och kommentarer, samt eventuella anspråk och klagomål via någon av våra kontaktvägar eller via postadressen eller e-postadressen som anges i klausul 2 i dessa villkor. Dessutom har vi officiella anspråksblanketter tillgängliga för konsumenter och användare. Du kan begära dem via någon av våra kontaktvägar. Dina klagomål och anspråk som skickas till vår kundtjänst kommer att hanteras så snabbt som möjligt, och alltid inom den maximala löptiden som fastställs av lagen för detta syfte. Om du som konsument anser att dina rättigheter har kränkts kan du skicka dina klagomål via ett e-postmeddelande till hello@crowdfarming.com i syfte att begära en tvistlösning utanför domstol. Följaktligen, om du har handlat från oss på webben via vår webbplats, enligt EU:s förordning nr 524/2013, informerar vi dig om att du har rätt att lösa konsumenttvister med oss utanför domstol genom EU-plattformen för tvistlösning på webben som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)