Genusspecifikation i våra texter

Vi är ett team som består av över 10 nationaliteter, den yngste föddes den 26 juni 1997 och han kombinerar sitt arbete som programmerare med fysikstudier; den äldste föddes den 7 mars 1954 och är jordbrukare till yrket, men poet genom passion. Vi har inte låtit honom gå i pension. 😉 Vi delar det gemensamma målet att bygga ett nytt sätt att få mat direkt från jordbrukare, men vår smak och våra hobbies varierar väldigt: från att sjunga i kör till att plocka isär datorprocessorer.Efter många diskussioner och brainstormingsessioner har vi bestämt hur vi ska vända oss till CrowdFarmers (kunder) och vilket kön vi ska använda när vi skriver våra texter. Naturligtvis är vi alltid öppna för att ta emot feedback och kommentarer för att förändra eller förbättra.

Användning av formellt “ni” och informellt “du”

På spanska har vi bestämt att använda det informella “du” (=tú). Att använda det formella “ni” (=usted) lät lite kallt och reflekterade inte vänligheten vi ville förmedla. Om det stör dig ber vi om ursäkt. Kanske kommer vår webbsida i framtiden att vara så “cool” att du kan välja mellan det formella “ni” och det informella “du”. 😉

Feminint eller maskulint 👩‍🌾👨‍🌾

I en del CrowdFarming-projekt är ledaren en kvinna, i andra en man och i andra är ledarna både män och kvinnor. För vissa termer på webbsidan har vi valt att använda engelska eftersom den inte skiljer mellan manligt och kvinnligt: CrowdFarmers eller odlare.

För att göra en mer lättläst text om ODLARNAS berättelser, använder vi könet på huvudpersonen i berättelsen. Om ODLAREN är en man använder vi maskulina pronomen och om det är en kvinna använder vi feminina pronomen.

Generella texter: det beror på personen i teamet som skriver texten, om hen kommer att välja det ena könet eller det andra.

Färgen på våra emojis

Vi har bestämt att använda oss av samma kriterier som i den förra paragrafen. Om vi hänvisar till ODLARE generellt så använder vi oss vanligtvis av den gula färgen.

Om du har en idé eller övertygande anledning till varför vi bör byta våra kriterier, lyssnar vi med spetsade öron!


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)