Odlarnas certifikat, är alla ekologiska?

Att anpassa målen för odlarna och våra CrowdFarmers till varandra och skapa en kanal för direktförsäljning innebär något otroligt för samhället: vi, konsumenterna (på CrowdFarming kallar vi oss CrowdFarmers) vill (behöver) få veta sanningen bakom hur maten vi konsumerar odlas och produceras. Vi var redan medvetna om detta innan vi skapade den här livsmedelsförsörjningskedjan. Vad vi har upptäckt genom att ta del av många jordbrukares verkliga historier är att de också föredrar och skulle vilja odla ekologiskt, men att de är rädda att ta nästa steg eftersom de ställs inför högre produktionskostnader och byråkrati utan någon garanti för försäljning. En stor del av den här rädslan försvinner när vi erbjuder dem direktförsäljning med ett garanterat skydd för kostnaderna för ekologisk produktion tack vare adoptionsmodellen.

Ett av våra huvudmål är att främja metoder för ekologiskt jordbruk. Det är inte alla våra odlare som har certifikatet och det är inte alla som för närvarande producerar ekologiskt (däremot gör majoriteten det). Det är just den säkerhet i försäljningen som CrowdFarming erbjuder som gör att många odlare tar steget de tidigare inte vågade av rädsla att ingen kommer att köpa deras “fula” frukt, eller en frukt med brister. Slutligen hittar du på varje odlarsida sigill med olika betydelser som ger dig mer information om odlingsmetoderna. I den här artikeln förklarar vi våra kriterier för att bjuda in odlare till CrowdFarming.

Sigillen och certifikatens giltighet

Beroende på i vilket land odlaren befinner sig har de tillgång till olika certifikat och sigill. CrowdFarming försöker se till att den information som tillhandahålls av odlarna är verifierad av erkända organisationer.

Vissa sigill, som till exempel “Plastfri” och “Ung odlare”, är sigill som vi ger eftersom vi anser att det är relevant information. Om du har en idé om ett sigill vi kan skapa så lyssnar vi med spetsade öron!

Skördeanalyser

Odlarna får offentliggöra skördeanalyser som gjorts av organisationer eller ackrediteras av laboratorier för att certifiera sina jordbruksmetoder. Du kan hitta dessa analyser genom att klicka på sigillen på deras respektive odlarsidor.🌱


Hur gick det?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)